Zakończenie projektu „Akademickie Mazowsze 2030”  2012-07-23
30 czerwca 2012 r. zakończone zostały prace związane z realizacją projektu Foresight regionalnych dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”.
więcej
Prezentacja scenariuszy - „System utraconych szans (Światła odbitego)” to scenariusz ostrzeżenie przed błędnymi decyzjami lub zaniechaniem potrzebnych zmian  2012-05-31
To najbardziej niepożądana wizja rozwoju edukacji wyższej prowadząca do degradacji wartości wykształcenia wyższego i redukcji oczekiwań społecznych pod adresem wykształcenia i wiedzy.
więcej
Prezentacja scenariuszy - „Dwubiegunowy system edukacji (Bipolarny)” to scenariusz, który już teraz realizuje się na polskich uczelniach  2012-05-31
To opis sytuacji podtrzymującej status quo obecnego modelu edukacji wyższej. Scenariusz akcentuje dwie prędkości polskich uczelni i pracowników naukowych.
więcej
Prezentacja scenariuszy - „System konkurencyjno-otwarty (Czerwonej Królowej)” to scenariusz opisujący drogę do cywilizacyjnego skoku Polski  2012-05-31
To najbardziej optymistyczna wizja rozwoju szkolnictwa wyższego do 2030 roku.
więcej
Konferencja zamykająca projekt „Akademickie Mazowsze 2030”. ZAPRASZAMY!  2012-05-14
28 maja 2012 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbędzie się konferencja podsumowująca projekt „Akademickie Mazowsze 2030”. Głównym punktem spotkania będzie prezentacja scenariuszy rozwoju szkolnictwa wyższego Warszawy i Mazowsza do 2030 roku wypracowanych w ramach projektu.
więcej
Prof. Tomasz Szapiro, jeden z Top Ekspertów projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, nowym rektorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie   2012-05-14
Prof. dr hab. Tomasz Szapiro został nowym rektorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kadencję 2012-2016.
więcej
600 mln zł dotacji na wynalazki, 400 mln zł na nowoczesne inwestycje  2012-05-14
Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać 600 mln zł unijnych dotacji na wprowadzanie wynalazków do produkcji oraz 400 mln zł na inwestycje w nowe technologie. Komitet Monitorujący zatwierdził we wtorek nowy podział pieniędzy w programie Innowacyjna Gospodarka.
więcej
Rekord bezrobocia osób z wyższym wykształceniem  2012-05-14
Co dziewiąty bezrobotny ma w kieszeni dyplom wyższej uczelni. A w miastach nawet co czwarta osoba bez zajęcia jest po studiach. Najgorzej jest w Warszawie i Opolu pisze Dziennika Gazeta Prawna.
więcej
Najczęściej popełniane błędy przez młodych ludzi szukających pracy  2012-05-14
Niepoprawne nazywanie dokumentów rekrutacyjnych, przesyłanie aplikacji z adresów typu buziaczek20, zamieszczanie w CV zdjęć z wakacji, nieinformowanie o spóźnieniu na rozmowę rekrutacyjną* – to początek listy najczęściej popełnianych błędów, które dyskwalifikują młodych ludzi szukających pracy.
więcej
Kontrowersje wokół finansowania niepublicznych uczelni   2012-05-14
Rektorzy, głównie niepublicznych uczelni, chcą finansowania studiów w prywatnych szkołach z budżetu państwa. Stanowczo protestuje przeciwko temu "Solidarność". Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na razie nie przesądza, czy prywatne szkoły dostaną dotacje.
więcej