LINKI do stron związanych z badaniami foresight

Strony zagraniczne związane z metodą i działaniami Foresight

serwis informujący o projektach Foresight w Unii Europejskiej

http://www.cordis.europa.eu/foresight

serwis Komisji Europejskiej

http://ec.europa.eu/research/foresight

Europejska Sieć Monitoringu Projektów Foresight

http://www.efmn.info/

 

Przykłady projektów foresight realizowanych w Polsce:

Narodowy Program Foresight „Polska 2020”

http://foresight.polska2020.pl/

Foresight Kadr Nowoczesnej Gospodarki

http://www.parp.gov.pl/files/74/81/305/5266.pdf (raport)

Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025

http://www.pbf.pl/index.php?news=51

Zaawansowane technologie przemysłowe i ekologiczne dla zrównoważonego rozwoju kraju

http://www.foresight.itee.radom.pl/o_projekcie/rezultaty.php

Scenariusze rozwoju technologicznego kompleksu paliwowo-energetycznego dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju

http://www.foresightenergetyczny.pl

Foresight technologiczny w zakresie materiałów polimerowych

http://www.foresightpolimerowy.pl

Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego

http://www.foresightweglowy.pl

Loris Plus. Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego

http://www.lorisplus.pl

Monitorowanie i prognozowanie (Foresight) priorytetowych, innowacyjnych technologii dla zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego 

http://www.formazovia.pl

Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego 

http://www.tu.kielce.pl/foresight

Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego

http://www.prz.edu.pl/foresight

Regionalny Foresight Technologiczny LORIS WIZJA 

http://www.loriswizja.pl

Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski 

http://www.foresight.msap.pl

Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych technologii zagospodarowywania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego

http://www.foresight-ogwk.pl

Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym

http://www.foresightgom.pl

http://www.energetykatermojadrowa.pl

System Monitorowania i Scenariusze Rozwoju Technologii Medycznych w Polsce

http://www.rotmed.agh.edu.pl

Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobycia i przetwórstwa węgla brunatnego  http://www.igo.wroc.pl/foresight/foresight.html

Kierunki rozwoju technologii materiałowych na potrzeby klastra lotniczego Dolina Lotnicza

http://www.dolinalotnicza.pl

Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej

http://www.foresightarp.pl