Raporty będące rezultatami projektu są dostępne w zakładce rezultaty

 

 

"Współpraca, interakcje z otoczeniem i kompetencje jako czynniki kształtowania gospodarki opartej na wiedzy w kontekście projektu foresight Akademickie Mazowsze 2030"

Prezentacja A Żołnierskiego

 

 

"Foresight Akademickie Mazowsze 2030. Cele, metody, struktura"

Prezentacja prof. J. Jóźwiak

 

 

"Metodyka Foresight"

Prezentacja dr J. Kucińskiego

 

 

"Procedury pracy ekspertów w projekcie foresight"

Prezentacja dr J.Kucińskiego

 

"Zmiany w systemie edukacji wyższej w Europie i Polsce"

Prezentacna prof dr hab Ewy Chmieleckiej

 

„Prognoza wpływu zmian demograficznych na liczbę studentów do 2030”

Prezentacja Anita Abramowska – Komon, Paweł Strzelecki SGH

 

 

"Strategia rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 r a szkolnictwo wyższe i nauka"

Prezentacja dr arch. Tomasza Sławińskiego

 

 

"Zakres nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym"  

Prezentacja M.Tomaszewskiej z cyklu spotkań z Grupą Wsparcia Projektu w ALK

 

"Foresight - Wróżenie z fusów czy kształtowanie przyszłości"

Prezentacja Tomasza Kulisiewicza

 

"Wprowadzenie do tematyki Foresight"

Prezentacja Dominiki Brodowicz

 

"Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego"

Prezentacja dr hab Joanny Paliszkiewicz, prof zwyczajny SGGW

 

"Metoda Foresight tworzenie Strategii"

Prezentacja Dr hab. Michała Pietrzaka

 

"Projekty Foresight w Polsce. Metodologia"

Prezentacja Prof. UKSW dr hab. Pawła Ruszkowskiego

 

Prezentacja - Grupa Wsparcia Akademickie Mazowsze 2030

 

Prezentacja - Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

 

Prezentacje ze spotkań Komitetu Sterującego 

Prezentacja raportu z analizy "SWOT i PEST" przeprowadzonej przez panele eksperckie

 

Prezentacje z posiedzień Rady Programowej

Prezentacja Prof. Janiny Jóźwiak

Prezentacja prac panelu nr 1

Prezentacja prac panelu nr 2

Prezentacja prac panelu nr 3

Prezentacja prac panelu nr 4