Kontakt dla mediów:

Monika Wilga

tel. 608 624 510

e-mail:  monika.wilga@pjwstk.edu.pl

 

 
Scenariusz "System utraconych sznas (Światła odbitego) - Informacja prasowa tekst informacji prasowej
Scenariusz "Dwubiegunowy system edukacji (Bipolarny) - Informacja prasowa tekst informacji prasowej
Scenariusz "System konkurencyjno-otwarty (Czerwonej Królowej) - Informacja prasowa tekst informacji prasowej
"Ranking najbardziej innowacyjnych województw w Polsce" - Informacja prasowa tekst informacji prasowej
"Studia wyższe niepotrzebne w prowadzeniu własnej firmy?" - Informacja prasowa tekst informacji prasowej
"Absolwenci kierunków technicznych łatwiej znajdują pracę" - Informacja prasowa tekst infromacji prasowej
"Przedsiębiorcy negatywnie postrzegają współpracę z uczelniami wyższymi" - Informacja prasowa tekst informacji prasowej
"Uczelnie wyższe realizujące projekt Akademickie Mazowsze 2030 zapraszają na konferencję" - Informacja prasowa
tekst informacji prasowej
"Lepszy szef to szef z dyplomem magistra" - Informacja prasowa tekst informacji prasowej
"Przedsiębiorcy częściej niż uczelnie inicjują wzajemną współpracę" - Informacja prasowa tekst informacji prasowej
"Uczelnie wyższe powinny promować etykę i współdziałanie z innymi" - Informacja prasowa tekst informacji prasowej

"Pakiet cech pożądanych przez pracodawców" - Informacja prasowa

tekst informacji prasowej
"Konsultacje społeczne wyników projektu Akademickie Mazowsze 2030" - Informacja prasowa tekst informacji prasowej
"Pracodawcy negatywnie o współpracy z uczelniami" - Informacja prasowa tekst informacji prasowej
"Polacy nie zgadzają się na komercjalizację na uczelniach publicznych" Informacja prasowa tekst informacji prasowej
"Nie dla opłat za studia na uczelniach publicznych" - Informacja prasowa tekst informacji prasowej
"Inżynier cenniejszy dla gospodarki niż humanista" - Informacja prasowa tekst informacji prasowej
"Biznes powinien przygotowywać programy nauczania" - Informacja prasowa tekst informacji prasowej
"Polacy chcą zwiększenia wydatków na edukację wyższą" - Informacja prasowa tekst informacji prasowej
"Warszawiacy zgadzają się na zwiększenie wydatków na edukację wyższą" - Informacja prasowa tekst informacji prasowej
"Główne wady systemu finansowania szkolnictwa wyższego w Polsce" - informacja prasowa tekst informacji prasowej
"Szkoły średnie i uczelnie nie współpracują ze sobą" - Informacja prasowa tekst informacji prasowej

"Absolwent idealny - wiemy kto znajdzie pracę" - informacja prasowa

tekst informacji prasowej
"Jak będzie wyglądać szkolnictwo wyższe za 20 lat?" - informacja prasowa tekst informacji prasowej

 "Studenci i młodzi naukowcy zaangażowani w projekt

   "Akademickie Mazowsze 2030"  - informacja prasowa                                

tekst informacji prasowej

"Mam nadzieję, że dzięki upowszechnieniu rezultatów projektu, inne regiony

Polski same zainteresują się wnioskami z naszych przemyśleń" - wywiad

z prof. dr hab. J. Jóźwiak, Lider merytoryczną Projektu

tekst wywiadu

 "Chcemy wskazać decydentom różnego szczebla, w jakim kierunku

  powinny rozwijać się uczelnie wyższe" - wywiad z M. Wielcem, Kierownikiem Projektu

tekst wywiadu

"Znaczące firmy w danych dziedzinach gospodarki powinny wchodzić

do gremiów kształtujących programy studiów" - wywiad

z prof. dr hab. U. Sztanderską, Top-ekspertem w Projekcie

tekst wywiadu

"Główną wartością rynkową absolwentów w dalszym ciągu będzie umiejętność

myślenia" - wywiad z T. Kulisiewiczem, ekspertem w Projekcie

tekst wywiadu

"Wyniki projektu zwiększą wiedzę samorządów w zakresie kształtowania 

właściwych kierunków rozwoju edukacji w regionie" - wywiad 

z M. Olszewskim, Dyrektorem Biura Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy

tekst wywiadu
"Niż demograficzny szczególnie groźny dla niepublicznych uczelni wyższych" - informacja prasowa tekst informacji prasowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

Grafika Projektu - logotypy

logo kolor format ai

 

logo kolor format jpg

 

logo achromat format ai

 

logo achromat format jpg

 

logo monochromat format ai

 

logo monochromat format jpg

 

ciag znakow format jpg

 

księga identyfikacji