ZAPYTANIE OFERTOWE - DRUK  2012-05-09
Akademia Leona Koźmińskiego ogłasza zapytanie ofertowe na wykonania usługi druku.
więcej
Zapytanie ofertowe - druk  2012-05-04
Akademia Leona Koźmińskiego ogłasza zapytanie ofertowe na wykonania usługi druku.
więcej
Zapytanie ofertowe - opracowanie prezentacji multimedialnej  2012-04-25
W związku z realizacją projektu „Foresight regionalny dla Warszawy i Mazowsza Akademickie Mazowsze 2030” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. realizowanego w ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1. zwracamy się z zapytaniem ofertowym na przygotowanie prezentacji multimedialnej podsumowującej projekt.
więcej
Zapytanie ofertowe  2012-04-25
Politechnika Warszawska ogłasza zapytanie ofertowe na opracowanie skróconej wersji raportu końcowego Foresight „Akademickie Mazowsze 2030” przeznaczonej dla szerokiego grona odbiorców, w tym medialnej komunikacji wyników projektu powstałego w wyniku projektu „Akademickie Mazowsze 2030
więcej
Zaproszenie do składania oferty cenowej na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu  2012-04-24
Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pt.: Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”.W załączniku przesyłam zapytanie ofertowe zawierające szczegółowe informacje dotyczące wykonania usługi wraz z załącznikami. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, do 27 kwietnia 2012 r. do godz. 12.00
więcej
Zapytanie ofertowe - druk  2012-04-24
Akademia Leona Koźmińskiego ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie usługi druku publikacji
więcej
Informacja o udzieleniu zamówienia- wykonanie usługi druku  2012-04-03
Dnia 03.04.2012 r. Komisja oceniająca oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dokonała wyboru oferty firmy HERA - drukarnia offsetowa s.c.
Zapytanie ofertowe - wykonania usługi druku  2012-03-22
Akademia Leona Koźmińskiego ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie usługi druku.
więcej
Zapytanie ofertowe - całościowe opracowanie graficzne raportu końcowego Foresight "Akademickie Mazowsze 2030"  2012-03-16
Politechnika Warszawska ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest całościowe opracowanie graficzne (ilustracje, wykresy, tabele oraz inne grafiki) raportu końcowego Foresight „Akademickie Mazowsze 2030” oraz skróconego raportu końcowego Foresight „Akademickie Mazowsze 2030
więcej
Informacja o udzieleniu zamówienia - wykonanie analiz SWOT  2012-02-10
W dniu 10.02.2012 r. Komisja oceniająca złożone oferty na wykonanie analiz SWOT, dokonała wyboru dwóch badaczy dr Sławomira Wymysłowskiego i dr Rafała Stefańskiego, którzy wraz z koordynatorem projektu ze strony ALK przeprowadzą badanie łącznie.
Nabór ekspertów do analiz SWOT  2012-02-06
Akademia Leona Koźmińskiego poszukuje eksperta/ekspertów, których celem będzie przeprowadzenie analiz SWOT na potrzeby projektu „Akademickie Mazowsze 2030” oraz opracowanie wyników tychże analiz w formie raportu.
więcej
Wybór wykonawcy  2011-12-21
dla usługi organizacji panelu wyjazdowego ekspertów Projektu w dniach 9-10 stycznia 2012 i 19-20 stycznia 2012
więcej
Zapytanie ofertowe  2011-12-02
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego z sziedzibą w Warszawie ogłasza zapytanie ofertowe na organizację paneli wyjazdowych w dniach 9 - 10.01. 2012 r. (dla 63 osób)oraz w dniach 19-20.01.2012 (dla 26 osób) - ekspertów projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza ,,Akademickie Mazowsze 2030" w zakresie dostępu do sali konferencyjnenj, noclegu wraz z wyżywieniem oraz przewozu osób uczestniczących w panelu.
więcej
Informacja o udzieleniu zamówienia  2011-11-29
W dniu 28 11 2011 r. Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w efekcie postępowania ofertowego udzieliła zamówienia na dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030” następującym firmom: MM Promocja Upominki Reklamowe - wartość zamówienia 12 186, 38 PLN CNS Group Sp z o.o. – wartość zamówienia 1820 PLN
SPROSTOWANIE Zamawiającego  2011-11-23
dotyczące zapytania ofertowego na dostawę materiałów promocyjnych z nadrukiem/grawerowanych na potrzeby realizacji Projektu.
więcej
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów promocyjnych  2011-11-17
Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące dostawy materiałów promocyjnych na potrzeby projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”.
więcej
Informacja o udzieleniu zamówienia  2011-10-26
Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych udziela zamówienia na dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030” Firmie Produkcyjno - Handlowo - Usługowej "Natura" Zenon Mizerek
Dostawa materiałów promocyjnych   2011-10-19
Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące dostawy materiałów promocyjnych na potrzeby projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”.
więcej
Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie badania jakościowego  2011-10-11
Politechnika Warszawska ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania jakościowego oceniającego możliwość potencjalnego oddziaływania rezultatów projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”.
więcej
Zapytanie ofertowe  2011-08-12
dotyczące usługi druku publikacji
więcej
Wybór wykonawcy badania „Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje absolwentów uczelni wyższych Mazowsza wchodzących na rynek pracy” SGH  2011-07-08
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze Zespołów badawczych do wykonania badania „Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje absolwentów uczelni wyższych Mazowsza wchodzących na rynek pracy” na potrzeby projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030” wpłynęło 5 ofert. Kryteria oceny ofert obejmowały ocenę koncepcji badania, harmonogramu oraz wiedzy i umiejętności zespołu. W wyniku przeprowadzonej oceny otrzymanych ofert do realizacji badania wyłoniono Zespół Ekspertów z Ośrodka Rozwoju Studiów Ekonomicznych SGH.
Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie   2011-07-05
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie informuje, że w dniu 13.06.2011 r. zostało wszczęte postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030” Szczegółowe informacje: www.dzp.uksw.edu.pl Otwarcie ofert: 25.07.2011 r.
Unieważnienie postępowania na zakup, dostawę i montaż mebli dla Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie   2011-07-05
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie informuje, że w dniu 13 czerwca 2011 r. zostało unieważnione postępowanie, wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem był: Zakup, dostawa i montaż mebli dla UKSW w Warszawie na potrzeby Projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”.
więcej
Zapytanie ofertowe  2011-07-04
Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji panelu wyjazdowego
więcej
Wybór wykonawcy badania „Diagnoza współpracy między szkolnictwem wyższym i sferą gospodarczą, w tym ekspertyza nt. innowacyjnych przedsiębiorstw na Mazowszu” UKSW 2011-07-08  2011-06-17
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze Zespołów badawczych do wykonania badania „Diagnoza współpracy między szkolnictwem wyższym i sferą gospodarczą, w tym ekspertyza nt. innowacyjnych przedsiębiorstw na Mazowszu” na potrzeby projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030” wpłynęła 1 oferta.
więcej
Unieważnienie postępowania na zakup dostawę i montaż mebli dla UKSW  2011-06-08
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie informuje, że w dniu 18 maja 2011 r. zostało unieważnione postępowanie, wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem był: Zakup, dostawa i montaż mebli dla UKSW w Warszawie na potrzeby Projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”.
Postępowanie - zakup, dostawa i montaż mebli dla UKSW w Warszawie  2011-06-07
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie informuje, że w dniu 02.06.2011 r. zostało wszczęte, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest: Zakup, dostawa i montaż mebli dla UKSW w Warszawie na potrzeby Projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030” Szczegółowe informacje: www.dzp.uksw.edu.pl Otwarcie ofert 13.06.2011 r. http://www.dzp.uksw.edu.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=298&Itemid=6
Unieważnienie postępowania na „Dostawę sprzętu komputerowego” UKSW  2011-06-07
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie informuje, że w dniu 31 maja 2011 r. zostało unieważnione postępowanie, wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem była: „Dostawa sprzętu komputerowego” na potrzeby Projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”.na potrzeby Projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”.
Nabór Zespołów badawczych do wykonania badania „Diagnoza współpracy między szkolnictwem wyższym i sferą gospodarczą, w tym ekspertyza nt. innowacyjnych przedsiębiorstw na Mazowszu”  2011-05-31
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ogłasza nabór Zespołów badawczych do wykonania badania „Diagnoza współpracy między szkolnictwem wyższym i sferą gospodarczą, w tym ekspertyza nt. innowacyjnych przedsiębiorstw na Mazowszu” na potrzeby projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”.
więcej
Zapytanie ofertowe - zlecenie wykonania usługi druku publikacji  2011-05-31
Akademia Leona Koźmińskiego ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie usługi druku i publikacji.
więcej
Informacja o wyborze wykonawcy druku raportów   2011-05-07
W dniu 26.04.2011 r. w wyniku analizy nadesłanych ofert zwołana przez Akademię Leona Koźmińskiego komisja dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożyła ją firma K&K reklama poligrafia.
Wszczęcie, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania przetargowego, na zakup, dostawę i montaż mebli dla UKSW   2011-05-05
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie informuje, że w dniu 04.05.2011 r. zostało wszczęte, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest: Zakup, dostawa i montaż mebli dla UKSW w Warszawie na potrzeby Projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030” Szczegółowe informacje: www.dzp.uksw.edu.pl Otwarcie ofert 16.05.2011 r.
więcej
Postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego” dla UKSW  2011-05-05
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie informuje, że w dniu 19.04.2011 r. zostało wszczęte, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest: „Dostawa sprzętu komputerowego” na potrzeby Projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030” Szczegółowe informacje: www.dzp.uksw.edu.pl Otwarcie ofert 31.05.2011 r.
więcej
Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje absolwentów uczelni wyższych Mazowsza wchodzących na rynek pracy  2011-04-27
Nabór do zespołów badawczych do wykonania badania "Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje absolwentów uczelni wyższych Mazowsza wchodzących na rynek pracy"
więcej
Zapytanie ofertowe - druk i publikacja  2011-04-15
Akademia Leona Koźmińskiego ogłasza zapytanie ofertowe na druk i publikacje.
więcej
Politechnika Warszawska ogłasza zapytanie o cenę na wydruk 6 raportów opracowanych w ramach projektu Foresight  2011-04-08
Zamówienie dotyczy składu i łamania tekstów; korekty redakcyjnej (merytorycznej) i technicznej I i II; przygotowania do druku (skład, montaż kolumn itp.), wykonania cromalinów każdej kolumny; sześciu raportów opracowanych w ramach projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030” oraz kontaktów roboczych z Zamawiającym i ze wskazaną drukarnią w zakresie wydruku w/w raportów.
więcej
Informacja o wyborze wykonawcy badania Delphi  2011-04-06
Przedstawiamy informację o wyborze wykonawcy usługi związanej z realizacją projektu "Akademickie Mazowsze 2030" dotyczącej: przygotowania bazy danych ekspertów, koncepcji badawczej, przeprowadzenia badania DELPHI, opracowania trzech raportów cząstkowych, jednego raportu końcowego oraz przygotowania prezentacji wyników z przeprowadzonego badania. W wyniku przeprowadzonych w dniu 6 kwietnia negocjacji oraz na podstawie ofert Komisja ds. wyboru dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożył ją Instytut „Homo Homini” Sp. z o.o.
Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych - zapytanie ofertowe Badanie Delphi  2011-03-21
Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych ogłasza zapytanie ofertowe na Badanie Delphi realizowane w ramach projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego Priorytet I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Poddziałanie 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie bazy danych ekspertów, koncepcji badawczej, przeprowadzenie badania DEPLHI, opracowanie trzech raportów cząstkowych, jednego raportu końcowego oraz przygotowanie prezentacji wyników z przeprowadzonego badania.
więcej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - przetarg nieograniczony  2011-03-15
przetarg dotyczy "Cyklicznej usługi cateringowej dla uczestników paneli ekspertów i topekspertów, organizowanych w ramach Projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza "Akademickie Mazowsze 2030" w załączeniu ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ
więcej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - przetarg nieograniczony  2011-03-15
dotyczący "Dostawy materiałów biurowych dla uczestników paneli ekspertów i topekspertów organizowanych w ramach Projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza "Akademickie Mazowsze 2030" w załączeniu Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, załącznik nr 2 do SIWZ oraz formularz cenowy nr 2 do SIWZ
więcej
Wybór wykonawców usług - Badanie Omnibus  2011-03-03
Przedstawiamy informację o wyborze wykonawcy usługi związanej z realizacją projektu "Akademickie Mazowsze 2030" dotyczącej: przeprowadzenia badania ilościowego w postaci cyklicznego badania sondażowego omnibus. W wyniku ogłoszonego w dniu 23.02.2011 r. zapytania ofertowego dotyczącego wyłonienia Wykonawcy usługi przeprowadzenie badania ilościowego w postaci cyklicznego badania sondażowego omnibus, realizowanego w związku z wdrażaniem projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza "Akademickie Mazowsze 2030", Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożyła ją Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej.
Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie badania ilościowego w postaci cyklicznego badania sondażowego omnibus.  2011-02-23
W związku z realizacją projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego Priorytet I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Poddziałanie 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych ogłasza zamówienie na przeprowadzenie badania ilościowego w postaci cyklicznego badania sondażowego omnibus.
więcej
Wybór wykonawcy usług „Ekspertyza nt. powiązań między szkolnictwem podstawowym, gimnazjalnym, średnim i wyższym w regionie”  2011-02-11
Ogłoszenie wyboru wykonawcy do realizacjęi zamówienia publicznego na wykonanie badania „Ekspertyza nt. powiązań między szkolnictwem podstawowym, gimnazjalnym, średnim i wyższym w regionie” na potrzeby projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”
więcej
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie badania „Ekspertyza nt. powiązań między szkolnictwem podstawowym, gimnazjalnym, średnim i wyższym w regionie”  2011-02-02
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza zamówienie na wykonanie badania„Ekspertyza nt. powiązań między szkolnictwem podstawowym, gimnazjalnym, średnim i wyższym w regionie”na potrzeby projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”.
więcej
Nabór do zespołów badawczych do wykonania badania „Prognoza demograficzna ludności Warszawy i Mazowsza 2030”  2011-01-31
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ogłasza nabór Zespołów badawczych do wykonania badania „Prognoza demograficzna ludności Warszawy i Mazowsza 2030” na potrzeby projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”.
więcej
Politechnika Warszawska - zaproszenie do złożenia oferty cenowej  2011-01-25
Zapraszamy do złożenia oferty cenowej usługi -wykonanie cyklicznej usługi cateringowej spotkań organizowanych przez Politechnikę Warszawską w ramach projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030” (średnio dwa razy w miesiącu od lutego 2011 do maja 2012 r.) dla uczestników spotkań (średnio około 15 osób uczestniczących w spotkaniu).
więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie- przetarg nieograniczony.  2011-01-17
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie informuje, że 17.01.2011 r. zostało wszczęte, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest: Dostawa materiałów dla uczestników paneli ekspertów organizowanych w ramach Projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030” Szczegółowe informacje: www.dzp.uksw.edu.pl Otwarcie ofert 25.01.2011 r.
więcej
Wybór wykonawców usług - ARCHIWUM PRZETARGÓW  2010-10-22
przedstawiamy informację o wyborze wykonawców usług związanych z realizacją projektu "Akademickie Mazowsze 2030" dotyczących: dostarczenia wyżywienia dla uczestników paneli eksperckich oraz dostarczenia materiałów promocyjnych
więcej
Zapytanie Ofertowe - ARCHIWUM PRZETARGÓW  2010-10-18
dotyczące dostarczenia materiałów promocyjnych
więcej
Zapytanie Ofertowe - ARCHIWUM PRZETARGÓW  2010-10-12
dotyczące usługi dostarczenia wyżywienia dla osób uczestniczących w posiedzeniach paneli eksperckich organizowanych na terenie Akademii Leona Koźmińskiego
więcej
poszukiwane osób do obsługi paneli ekspertów - ARCHIWUM PRZETARGÓW  2010-10-10
Akademia Leona Koźmińskiego poszukuje, na potrzeby realizacji projektu Foresight regionalny "Akademickie Mazowsze 2030", osób do obsługi paneli ekspertów
więcej
Konkurs - ARCHIWUM PRZETARGÓW  2010-09-27
Akademia Leona Koźmińskiego poszukuje osób do zespołu badawczego, którego celem będzie przeprowadzenie analizy PEST i SWOT na potrzeby projektu Foresight regionalny "Akademickie Mazowsze 2030" oraz opracowanie jej wyników w formie raportów z badań
więcej
Zapytanie Ofertowe - ARCHIWUM PRZETARGÓW  2010-09-02
dotyczące panelu organizacyjnego dla ekspertów projektu Foresight regionalny "Akademickie Mazowsze 2030" w zakresie dostępu do sali konferencyjnej, noclegu z wyżywieniem oraz przewozu osób uczestniczących w panelu
więcej
Zapytanie Ofertowe - ARCHIWUM PRZETARGÓW  2010-08-25
na usługę druku offsetowego 4 raportów z przeprowadzonych badań oraz 1 podręcznika (z płytą CD z wersją elektroniczną podręcznika) w ramach projektu Foresight regionalny "Akademickie Mazowsze 2030"
więcej
ARCHIWUM PRZETARGÓW - przetarg nieograniczony  2010-06-11
Wykonanie badania "Analiza potencjału szkół wyższych Warszawy i Mazowsza" dla SGH w Warszawie na rzecz projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza "Akademickie Mazowsze 2030"
więcej
ARCHIWUM PRZETARGÓW -przetarg nieograniczony  2010-04-30
Wykonanie badania "Analiza potencjału szkół wyższych Warszawy i Mazowsza" dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na rzecz projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza "Akademickie Mazowsze 2030"
więcej
zamówienie publiczne - ARCHIWUM PRZETARGÓW  2010-03-17
usługa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia analizy foresightów szkół wyższych na świecie i przygotowanie raportu z badania
więcej
ARCHIWUM PRZETARGÓW - przetarg nieograniczony  2010-02-19
na usługę w zakresie przygotowanie i przeprowadzenie analizy strategii, modeli działania oraz ścieżek ewolucji wiodących szkół wyższych na świecie i przygotowanie Raportu z badania
więcej