Wiadomości zostały przefiltrowane po wybranej kategorii.
Zakończenie projektu „Akademickie Mazowsze 2030”  2012-07-23
30 czerwca 2012 r. zakończone zostały prace związane z realizacją projektu Foresight regionalnych dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”.
więcej
Prezentacja scenariuszy - „System utraconych szans (Światła odbitego)” to scenariusz ostrzeżenie przed błędnymi decyzjami lub zaniechaniem potrzebnych zmian  2012-05-31
To najbardziej niepożądana wizja rozwoju edukacji wyższej prowadząca do degradacji wartości wykształcenia wyższego i redukcji oczekiwań społecznych pod adresem wykształcenia i wiedzy.
więcej
Prezentacja scenariuszy - „Dwubiegunowy system edukacji (Bipolarny)” to scenariusz, który już teraz realizuje się na polskich uczelniach  2012-05-31
To opis sytuacji podtrzymującej status quo obecnego modelu edukacji wyższej. Scenariusz akcentuje dwie prędkości polskich uczelni i pracowników naukowych.
więcej
Prezentacja scenariuszy - „System konkurencyjno-otwarty (Czerwonej Królowej)” to scenariusz opisujący drogę do cywilizacyjnego skoku Polski  2012-05-31
To najbardziej optymistyczna wizja rozwoju szkolnictwa wyższego do 2030 roku.
więcej
„Aby dokonać radykalnego postępu, nie wystarczy "polerować” aktualny system edukacji wyższej, trzeba wybiec myślą w przyszłość”   2012-05-28
Rozmowa z prof. Janiną Jóźwiak, Lider Merytoryczną projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, pracownikiem naukowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
więcej
„Wyniki projektu będą powszechnie udostępniane wszystkim, którzy będą chcieli z nich korzystać”  2012-05-28
Rozmowa z Mariuszem Wielcem, kierownikiem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, Kanclerzem ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej.
więcej
„Zjawisko dwubiegunowości już teraz zachodzi na polskich uczelniach”  2012-05-27
Rozmowa z prof. Tomaszem Szapiro, Top Ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, autorem opisu przedstawiającego jeden ze scenariuszy wypracowanych w ramach projektu, nowo wybranym rektorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
więcej
„Realizacja pozytywnej wizji rozwoju szkolnictwa wyższego zależy przede wszystkich od determinacji i otwartości środowiska naukowego”  2012-05-17
Rozmowa z dr Tomaszem Perkowskim, Top Ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, autorem opisu przedstawiającego jeden ze scenariuszy wypracowanych w ramach projektu, Wiceprezesem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
więcej
„Taki scenariusz rozwoju szkolnictwa wyższego to ostrzeżenie, przed błędnymi decyzjami lub zaniechaniem potrzebnych zmian”  2012-05-17
Rozmowa z prof. Włodzimierzem Okrasą, Top Ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, autorem opracowania przedstawiającego jeden ze scenariuszy wypracowanych w ramach projektu, pracownikiem naukowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
więcej
„Scenariusz przygotowany przez młodych ludzi jest ich listą życzeń w stosunku do obecnego i przyszłego systemu edukacji wyższej”  2012-05-17
Rozmowa z Dominiką Brodowicz, promotorem Grupy Wsparcia, ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030.
więcej
Konferencja zamykająca projekt „Akademickie Mazowsze 2030”. ZAPRASZAMY!  2012-05-14
28 maja 2012 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbędzie się konferencja podsumowująca projekt „Akademickie Mazowsze 2030”. Głównym punktem spotkania będzie prezentacja scenariuszy rozwoju szkolnictwa wyższego Warszawy i Mazowsza do 2030 roku wypracowanych w ramach projektu.
więcej
Prof. Tomasz Szapiro, jeden z Top Ekspertów projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, nowym rektorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie   2012-05-14
Prof. dr hab. Tomasz Szapiro został nowym rektorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kadencję 2012-2016.
więcej
600 mln zł dotacji na wynalazki, 400 mln zł na nowoczesne inwestycje  2012-05-14
Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać 600 mln zł unijnych dotacji na wprowadzanie wynalazków do produkcji oraz 400 mln zł na inwestycje w nowe technologie. Komitet Monitorujący zatwierdził we wtorek nowy podział pieniędzy w programie Innowacyjna Gospodarka.
więcej
Rekord bezrobocia osób z wyższym wykształceniem  2012-05-14
Co dziewiąty bezrobotny ma w kieszeni dyplom wyższej uczelni. A w miastach nawet co czwarta osoba bez zajęcia jest po studiach. Najgorzej jest w Warszawie i Opolu pisze Dziennika Gazeta Prawna.
więcej
Najczęściej popełniane błędy przez młodych ludzi szukających pracy  2012-05-14
Niepoprawne nazywanie dokumentów rekrutacyjnych, przesyłanie aplikacji z adresów typu buziaczek20, zamieszczanie w CV zdjęć z wakacji, nieinformowanie o spóźnieniu na rozmowę rekrutacyjną* – to początek listy najczęściej popełnianych błędów, które dyskwalifikują młodych ludzi szukających pracy.
więcej
Kontrowersje wokół finansowania niepublicznych uczelni   2012-05-14
Rektorzy, głównie niepublicznych uczelni, chcą finansowania studiów w prywatnych szkołach z budżetu państwa. Stanowczo protestuje przeciwko temu "Solidarność". Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na razie nie przesądza, czy prywatne szkoły dostaną dotacje.
więcej
Konferencja projektu „Akademickie Mazowsze 2030”   2012-04-19
16 kwietnia 2012 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się konferencja popularyzująca rezultaty projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”.
więcej
Spotkanie Komitetu Sterującego  2012-04-18
11 kwietnia 2012 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie członków Komitetu Sterującego projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.
więcej
Studenci napisali własny scenariusz rozwoju uczelni wyższych do 2030 roku   2012-04-18
„Monoakademia”, scenariusz przygotowany przez studentów, przedstawiony został na spotkaniu członków Komitetu Sterującego.
więcej
Pracodawca idealny według młodych Polaków  2012-04-18
Musi dbać o pracowników, szanować ich czas prywatny i oferować możliwość rozwoju zawodowego. Tak uczniowie i studenci opisują dobrego pracodawcę. Wysokie zarobki zajmują dalsze miejsce – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.
więcej
Zagraniczne firmy chwalą polskich pracowników, podkreślają m.in. jakość szkolnictwa wyższego  2012-04-18
Aż 95 proc. zagranicznych przedsiębiorców, którzy wybrali Polskę na miejsce inwestycji, ponownie ulokowałoby u nas przedsięwzięcia biznesowe – wynika z ankiety przeprowadzonej przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową. Wyniki ankiety podaje Dziennik Gazeta Prawna.
więcej
35 proc. studiujących na politechnikach to kobiety  2012-04-17
Kobiety stanowią już 35 proc. ogólnej liczby studentów polskich uczelni technicznych. W ciągu pięciu lat przybyło ich ponad 14 tysięcy – wynika z raportu "Dziewczyny na politechnikach 2012". Wyniki raportu podaje PAP.
więcej
Brytyjscy studenci ściągają, bo boją się bezrobocia  2012-04-17
Trudna sytuacja na rynku pracy - ponad milion bezrobotnych w wieku 16-24 lat - powoduje, że brytyjscy studenci oszukujący na egzaminach stali się prawdziwą plagą. O zjawisku pisze Dziennik Gazeta Prawna powołując się na artykuł „Independent on Sunday".
więcej
W Niemczech powstanie Centrum Studiów Polonoznawczych  2012-04-17
Nową jednostkę utworzyć mają wspólnie Uniwersytet Marcina Lutra w Halle-Wittenberdze i Uniwersytet Fryderyka Schillera w Jenie. W ośrodku polonoznawcy będą mogli prowadzić interdyscyplinarne badania – informuje PAP.
więcej
Podsumowanie przebiegu konsultacji społecznych projektu “Akademickie Mazowsze 2030”  2012-04-17
Tematem głównym jednego z marcowych spotkań członków Komitetu Sterującego było omówienie statusu działań przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych projektu.
więcej
„Transferu wiedzy z uczelni wyższej do gospodarki właściwie nie ma”  2012-04-13
Rozmowa z Marcinem Zarzeckim, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, na temat badania – „Diagnoza współpracy między szkolnictwem wyższym i sferą gospodarczą, w tym ekspertyza na temat innowacyjnych przedsiębiorstw na Mazowszu”.
więcej
Zapraszamy na konferencję organizowaną w ramach projektu „Akademickie Mazowsze 2030”   2012-03-26
16 kwietnia 2012 roku odbędzie się konferencja popularyzująca rezultaty projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”. Eksperci przedstawią wyniki badań i ekspertyz zrealizowanych w ramach projektu.
więcej
Za nami dwa panele konsultacyjne   2012-03-21
Podczas dwudniowych prac uczestnicy paneli opracowywali wspólne stanowisko na temat scenariuszy przygotowanych w ramach projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.
więcej
Badania fokusowe – Interesariusze projektu zaopiniowali jego wstępne wyniki   2012-03-21
Przedstawiciele administracji, biznesu, środowisk akademickich, studenci oraz licealiści wzięli udział w trzydniowych badaniach fokusowych prowadzonych w ramach konsultacji społecznych wyników projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.
więcej
„Demografia, system finansowania i decyzje polityczne to główne czynniki kształtujące rozwój uczelni wyższych w Polsce”  2012-03-21
Rozmowa z dr Jerzym Pawłem Nowackim, Rektorem Polsko – Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie, członkiem Rady Programowej projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.
więcej
KONKURS - Weź udział w konsultacjach społecznych projektu I wygraj czytnik e-book z materiałami informacyjnymi !!!!!  2012-03-15
Wszystkich zainteresowanych podzieleniem się z nami swoją opinią dotyczącą wypracowanych przez ekspertów kierunków w jakich zmierzać będzie szkolnictwo wyższa na Mazowszu zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach i konkursie.
więcej
Debata Salonu Edukacyjnego PERSPEKTYWY poświęcona projektowi „Akademickie Mazowsze 2030”   2012-03-09
Debata pt. "Przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce" otworzyła XVII Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY 2012. Tematem przewodnim dyskusji były wstępne wyniki wypracowane w ramach projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.
więcej
Członkowie Komitetu Sterującego poznali wstępne scenariusze  2012-03-09
Prof. Janina Jóźwiak, Lider Merytoryczna projektu, na spotkaniu Komitetu Sterującego przedstawiła wstępne zintegrowane scenariusze rozwoju szkolnictwa wyższego do 2030 roku.
więcej
Wybory rektorów i prace nad nowymi statutami uczelni wyższych  2012-03-09
Na polskich uczelniach rozpoczynają się wybory nowych rektorów. Większość publicznych szkół wyższych nadal przeprowadza wybory, chociaż w myśl obowiązującego od 1 października 2011 r. prawa, mogą je zastąpić konkursem na to stanowisko – pisze serwis naukowy PAP.
więcej
Czescy studenci sprzeciwiają się planowanej reformie szkolnictwa wyższego   2012-03-09
Przeciwnicy reformy uważają, że zakłada ona niewygodny dla studentów system przyznawania kredytów, ogranicza autonomię szkół wyższych, zmniejsza udział studentów we władzach uczelni i częściowo komercjalizuje system szkolnictwa wyższego – podaje serwis internetowy Rzeczpospolitej za PAP.
więcej
Więcej centrów nauki w Polsce  2012-03-09
Placówek typu Centrum Nauki Kopernik ma być więcej, jeszcze co najmniej piętnaście. Takie deklaracje złożyła prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego – podaje serwis naukowy PAP.
więcej
Spotkanie Komitetu Sterującego  2012-03-09
Podsumowanie zadań zrealizowanych w ostatniej fazie projektu oraz przedstawienie najbliższych działań projektowych to główne tematy jednego z lutowych spotkań członków Komitetu Sterującego.
więcej
Szkoły za mało kształtują postawę przyszłych pracowników  2012-03-09
Zdaniem pracodawców szkoły zawodowe i uczelnie kładą zbyt mały nacisk na wykształcenie właściwych postaw u przyszłych pracowników, takich jak np. poczucie odpowiedzialności – tak prezentują się wnioski z badania, o którym pisze Puls Biznesu.
więcej
Lepsze wyniki w pracy uzyskują ludzie z inteligencją emocjonalną  2012-03-09
Jak wynika z badań prowadzonych od ponad 30 lat przez globalną firmę doradczą Hay Group, 80 proc. różnic między ponadprzeciętnymi i przeciętnymi pracownikami wynika z posiadania i umiejętności wykorzystania inteligencji emocjonalnej – piszą Perspektywy.
więcej
Panel Top Ekspertów i Rady Programowej projektu „Akademickie Mazowsze 2030”  2012-02-24
Rektorzy uczelni biorących udział w projekcie poznali wstępne scenariusze rozwoju uczelni wyższych Warszawy i Mazowsza do 2030 roku.
więcej
Eksperci paneli tematycznych zakończyli swoje prace w projekcie   2012-02-24
Przygotowali rekomendacje do zintegrowanych scenariuszy – ostatecznych rezultatów projektu. Budową finalnych scenariuszy zajmują się Top Eksperci wraz z Lider Merytoryczną.
więcej
Spotkanie Komitetu Sterującego   2012-02-24
26 stycznia 2012 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.
więcej
KONSULTACJE SPOŁECZNE WYNIKÓW PROJEKTU  2012-02-08
20 i 21 lutego 2012 roku konsorcjum sześciu szkół wyższych realizujących projekt „Akademickie Mazowsze 2030” zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych wyników projektu.
więcej
W Polsce przybywa osób z wyższym wykształceniem   2012-02-06
W 2002 roku ich udział wynosił 9,9 proc. a w 2011 wzrósł do 17,5 proc. – podaje serwis PAP powołując się na wstępne dane z najnowszego spisu powszechnego przygotowanego przez GUS.
więcej
Zamiana postaw młodych Polaków wobec pierwszej pracy  2012-02-06
Zmienili nastawienie, żeby przetrwać. Pracują za pensje minimalną i bez etatu – informuje Dziennik Gazeta Prawna.
więcej
Prezydent Stanów Zjednoczonych deklaruje pomoc mniej zamożnym w opłaceniu kosztów studiów wyższych  2012-02-06
Roczny koszt nauki na najlepszych amerykańskich uniwersytetach sięga obecnie 50-70 tys. dolarów. Barack Obama przedstawił plan obniżenia kosztów studiowania – informuje Dziennik Gazeta Prawna.
więcej
Polska gospodarka należy do najszybciej rozwijających się w UE   2012-02-06
Według danych GUS w 2011 roku wzrost gospodarczy wyniósł 4,3 proc. – Utrzymanie takiego tempa w tym roku nie będzie możliwe, ale PKB i tak wzrośnie o ok. 3 proc. – mówi dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.
więcej
Nauczycielom fizyki i chemii grożą zwolnienia   2012-02-06
Po wprowadzeniu reformy w liceach będzie mało pracy dla nauczycieli przedmiotów ścisłych. Dyrektorzy zapowiadają zwolnienia – informuje dwutygodnik Cogito za Gazetą Wyborczą.
więcej
Nabór ekspertów do analiz SWOT  2012-02-06
Akademia Leona Koźmińskiego poszukuje eksperta/ekspertów, których celem będzie przeprowadzenie analiz SWOT na potrzeby projektu „Akademickie Mazowsze 2030” oraz opracowanie wyników tychże analiz w formie raportu.
więcej
„Dyplom uczelni wyższej nie jest przepustką na rynek pracy”  2012-01-30
Rozmowa z dr Małgorzatą Starczewską – Krzysztoszek, główną ekonomistką Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.
więcej
Panel Top Ekspertów i Rady Programowej projektu „Akademickie Mazowsze 2030”  2012-01-18
19 i 20 stycznia 2012 roku pod kierownictwem Lider Merytorycznej projektu odbędzie się panel Top Ekspertów. Udział w nim wezmą także rektorzy uczelni realizujących projekt.
więcej
Eksperci paneli tematycznych opracują rekomendacje do scenariuszy zintegrowanych   2012-01-06
9 i 10 stycznia 2012 roku odbędzie się spotkanie Ekspertów paneli tematycznych. W dwudniowych pracach udział wezmą także prof. Janina Jóźwiak, Lider Merytoryczna projektu oraz trzech Top Ekspertów odpowiedzialnych za opracowanie szczegółowych opisów ostatecznych scenariuszy.
więcej
Świąteczne życzenia od zespołu projektu „Akademickie Mazowsze 2030”  2011-12-22
Spokojnych i rodzinnych Świat Bożego Narodzenia, radości przebywania z bliskimi i wytchnienia od codziennych obowiązków oraz realizacji tych najlepszych scenariuszy prywatnych i zawodowych życzy Państwu kierownictwo projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.
„Powstanie uczelni międzynarodowej ułatwi rozwój Gospodarki Opartej na Wiedzy”  2011-12-19
Rozmowa z prof. dr hab. Akademii Leona Koźmińskiego Robertem Rządcą, ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, liderem panelu eksperckiego „Model uczelni”.
więcej
Dwóch członków konsorcjum projektu „Akademickie Mazowsze 2030” w rankingu „Financial Times”  2011-12-19
Tylko dwie polskie uczelnie – Akademia Leona Koźmińskiego oraz Szkoła Główna Handlowa znalazły się w gronie 75 najlepszych uczelni biznesowych w Europie. Wyniki rankingu opublikował brytyjski dziennik „Financial Times”.
więcej
„Słabe i mocne strony sektora MSP w Polsce – szanse i zagrożenia rozwojowe”  2011-12-19
20 grudnia 2011 odbędzie się konferencja organizowana przez PKPP Lewiatan we współpracy z Sejmową Komisją Skarbu.
więcej
USA i Europa w obronie nauki i techniki przed rosnącymi wpływami Azji. Naukowcy chcą powstrzymać ucieczkę high-tech do Azji  2011-12-19
12 grudnia 2011 roku w Waszyngtonie, z udziałem polskiej delegacji, odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona poszukiwaniu sposobów zwiększenia współpracy naukowej między USA a Unią Europejską w związku z rosnącą rolą krajów Azji w nauce i technologii – informuje Dziennik Gazeta Prawna.
więcej
Niekorzystne raporty na temat stanu polskiej edukacji  2011-12-19
Od dwóch lat w całej Polsce kontrolerzy resortu edukacji prowadzą badania na temat stanu polskiej edukacji. Ich wyniki poznamy najwcześniej w lutym przyszłego roku. Ale już teraz Dziennik Gazeta Prawna przeanalizował kilkaset raportów. Oto najsłabiej oceniane przez kuratorów elementy systemu edukacji.
więcej
Te uczelnie nie muszą bać się niżu demograficznego?  2011-12-19
Akademie medyczne, szkoły wyższe podlegające MON i MSW oraz akademie sztuk pięknych – to trzy typy uczelni, na których chce się uczyć coraz więcej studentów. Ostatnie dane GUS z 2011 roku podaje Dziennik Gazeta Prawna.
więcej
„Trzy grupy kierunków nauczania na uczelniach wyższych można uznać za strategiczne dla rozwoju całej gospodarki”  2011-12-06
Rozmowa z Tomaszem Kulisiewiczem, ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, liderem panelu eksperckiego „Strategiczne kierunki kształcenia”, współpracownikiem naukowym Polsko – Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.
więcej
Znamy wyniki badania Delphi - eksperci zaopiniowali tezy dotyczące rozwoju szkolnictwa wyższego w najbliższych 20 latach  2011-09-13
12 tez i dwie rundy badania. Z czym zgodzili się eksperci Delphi, a co odrzucili? Niektóre tezy podzieliły badanych. Badani opiniowali tezy opracowane przez ekspertów i kierownictwo projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.
więcej
Zależy nam na szerokich konsultacjach społecznych projektu   2011-09-05
Rozmowa z dr Markiem Troszyńskim, koordynatorem prac badawczych związanych z konsultacjami społecznymi rezultatów projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.
więcej
Spotkanie Komitetu Sterującego  2011-07-14
30 czerwca 2011 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.
więcej
Czy Polacy popierają zwiększenie nakładów na szkolnictwo wyższe?  2011-07-11
Znamy wyniki pierwszej fali badania OMNIBUS zrealizowanego w ramach konsultacji społecznych projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.
więcej
Spotkanie Komitetu Sterującego   2011-06-17
26 maja 2011 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.
więcej
Akademickie Radio Kampus patronem medialnym debaty "Absolwent idealny, kto bliżej pracy?"   2011-06-15
Radio Kampus objęło patronatem debatę organizowaną w ramach projektu "Akademickie Mazowsze 2030".
więcej
Spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych   2011-06-13
19 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego odbyło się spotkanie organizatorów projektu „Akademickie Mazowsze 2030” z przedstawicielami władz samorządowych Warszawy i Mazowsza.
więcej
„Jak stymulować zatrudnienie – analizy, prognozy i rekomendacje dotyczące rynku pracy województwa mazowieckiego” - 4P Reasearch Mix   2011-06-07
Projekt „Jak stymulować zatrudnienie – analizy, prognozy i rekomendacje dotyczące rynku pracy województwa mazowieckiego” zrealizowany został przez 4P Reasearch Mix w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.
więcej
„W rozszerzeniu oferty edukacyjnej skierowanej do osób w wieku powyżej 30 lat, widzę szansę dla szkół wyższych w przeciwdziałaniu skutkom niżu demograficznego”  2011-06-03
Rozmowa z prof. Ireną E. Kotowską, ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Handlowej.
więcej
Zapraszamy do zapoznania się z nowym wywiadem   2011-06-03
W zakładce wywiady dostępna jest rozmowa rozmowa z prof. Ireną E. Kotowską, ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Handlowej. „W rozszerzeniu oferty edukacyjnej skierowanej do osób w wieku powyżej 30 lat, widzę szansę dla szkół wyższych w przeciwdziałaniu skutkom niżu demograficznego”
„Absolwent idealny, kto bliżej pracy?” – panel dyskusyjny  2011-06-02
16 czerwca 2011 roku o godzinie 13.00 w Polsko – Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych rozpocznie się panel dyskusyjny pt. „Absolwent idealny, kto bliżej pracy?”. To pierwsza tego typu otwarta dyskusja między pracodawcami a środowiskiem naukowym zorganizowana w ramach projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.
więcej
Raport z analiz SWOT i PEST   2011-05-31
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami analiz SWOT i PEST zrealizowanych w ramach Działania 3 projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.
więcej
Nabór Zespołów badawczych do wykonania badania „Diagnoza współpracy między szkolnictwem wyższym i sferą gospodarczą, w tym ekspertyza nt. innowacyjnych przedsiębiorstw na Mazowszu”  2011-05-31
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ogłasza nabór Zespołów badawczych do wykonania badania „Diagnoza współpracy między szkolnictwem wyższym i sferą gospodarczą, w tym ekspertyza nt. innowacyjnych przedsiębiorstw na Mazowszu” na potrzeby projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”.
więcej
„Akademickie Mazowsze 2030” w Polskim Radiu  2011-05-25
11 maja 2011 eksperci projektu „Akademickie Mazowsze 2030” byli gości Programu Czwartego, Polskiego Radia. Zapraszamy do wysłuchania nagrania.Prof. Janina Jóźwiak, lider merytoryczna projektu oraz Mariusz Wielec, kierownik projektu przedstawili główne założenia „Akademickiego Mazowsza 2030”, rozmawiali także o przyszłości polskiego szkolnictwa wyższego, decyzjach edukacyjnych tegorocznych maturzystów, itp. Materiał dźwiękowy dostępny jest w zakładce – Media o nas. Zapraszamy do wysłuchania nagrania dostępnego w sekcji napisali o nas!
Biznes weryfikuje ofertę uczelni  2011-05-16
Ekofizyka, energetyka jądrowa czy marketing interaktywny to nowe kierunki w ofercie polskich uczelni wyższych, wynika z sondy przeprowadzonej przez Dziennik Gazetę Prawną.
więcej
Uczelnia ze statusem KNOW  2011-05-16
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło projekt, w którym wyjaśnia, które uczelnie mogą ubiegać się o status Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących (KNOW).
więcej
Wracają egzaminy wstępne na studia  2011-05-16
Od 1 października władze uczelni będą mogły przeprowadzić wewnętrzne egzaminy wstępne na studia. Reforma szkolnictwa wyższego to atrakcyjne rozwiązanie zwłaszcza w przypadku kierunków, wymagających dodatkowych umiejętności od przyszłych studentów.
więcej
Spotkanie Komitetu Sterującego   2011-05-11
21 kwietnia 2011 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.
więcej
Spotkania ekspertów czterech paneli tematycznych   2011-05-11
W dniach od 12 do 20 kwietnia 2011 roku w Szkole Głównej Handlowej odbyły się kolejne spotkania ekspertów paneli tematycznych.
więcej
Pierwsze posiedzenie Rady Programowej   2011-05-11
28 kwietnia 2011 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowej projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.
więcej
„Badanie Delphi stosuje się tam, gdzie mamy do czynienia z dosyć dalekim horyzontem zdarzeń.”  2011-05-11
Rozmowa z dr Jackiem Kucińskim, ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, członkiem Komitetu Sterującego.
więcej
Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem dotyczącym badania Delphi  2011-05-11
W zakładce wywiady ukazał się wywiad „Badanie Delphi stosuje się tam, gdzie mamy do czynienia z dosyć dalekim horyzontem zdarzeń.” z dr Jackiem Kucińskim, ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, członkiem Komitetu Sterującego.
Monitoring kariery absolwenta  2011-04-27
Zgodnie z obowiązującą od października ustawą o szkolnictwie wyższym, uczelnie maja obowiązek monitorowania przebiegu ścieżki kariery ich absolwentów. Nowy przepis ma pomóc w dostosowywaniu programu kształcenia do potrzeb rynku pracy.
więcej
Z A P R O S Z E N I E do grona Ekspertów Delphi Foresight „Akademickie Mazowsze 2030”  2011-04-27
W imieniu konsorcjum realizującego projekt Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030” zapraszam[y] [Panią/Pana], do udziału w badaniu w roli Eksperta. Celem badania jest wypracowanie możliwych kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego w Warszawie i na Mazowszu w perspektywie najbliższych 20 lat.
więcej
Drugi kierunek nadal bezpłatny   2011-04-26
Studenci uczelni publicznych, którzy w październiku rozpoczną naukę na dwóch kierunkach nadal będą mogli studiować bezpłatnie. Rozliczenie nastąpi dopiero po pierwszym roku studiów.
więcej
Spotkanie PANELU 3  2011-04-20
Spotkanie panelu 3 odbędzie się 20.04.2011, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
Spotkanie PANELU 1  2011-04-18
Spotkanie panelu 1 odbędzie się 18.04.2011, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
Spotkanie PANELU 2  2011-04-15
Spotkanie panelu 2 odbędzie się 15.04.2011, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Spotkanie PANELU 4  2011-04-12
Spotkanie panelu 4 odbędzie się 12.04.2011, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym  2011-04-11
5 kwietnia w Centrum Nauki Kopernika Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
więcej
Tytuł mgr. lekarstwem na nadciśnienie  2011-04-11
Amerykańscy naukowcy potwierdzają – im dłuższa edukacja tym mniejsze ryzyko zachorowania na nadciśnienie tętnicze, otyłość oraz mniejsza liczba czynnych palaczy.
więcej
Polscy studenci uczestnikami wyścigów Formuły 1   2011-04-11
W międzynarodowym konkursie Formula SAE wezmą udział polscy studenci. Będą się ścigać zaprojektowanym przez siebie bolidem w stylu Formuły 1.
więcej
Dziewczyny na politechnikach 2011   2011-04-11
Wśród wszystkich studentów polskich uczelni technicznych 34 proc. stanowią kobiety. Najwięcej płci pięknej, 46 proc., studiuje na Politechnice Radomskiej – wynika z raportu „Dziewczyny na politechnikach 2011” przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.
więcej
Nauka w prima aprilis   2011-04-11
Nauka w prima aprilis
więcej
Pierwsze spotkanie z wykonawcą badania Delphi  2011-04-07
W dniu 7 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie z wykonawcą badań Delphi.
więcej
Posiedzenie Komitetu Sterującego   2011-04-04
31 marca 2011 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.
więcej
Spotkania Paneli Ekspertów  2011-03-21
W ramach działania "Budowanie scenariuszy", w kwietniu br. rozpocznie się kolejny cykl paneli ekspertów. Celem pierwszych paneli będzie sformułowanie tez do badania Delphi. Informacje dotyczące terminów spotkań dostępne są w zakładce Aktualności/ Wiadomości
Uniwersytet Śląski po raz drugi bada losy zawodowe swoich studentów   2011-03-18
Tym razem absolwenci z rocznika 2008/2009 zostaną poproszeni o wypełnienie ankiety. Zebrane informacje mają służyć m.in. do dostosowywania oferty uniwersytetu do potrzeb studentów i ich przyszłych pracodawców.
więcej
Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych zaprasza zagranicznych studentów na studnia międzyuczelniane  2011-03-17
Uczelnie publiczne na Śląsku powołały konsorcjum mające na celu przyciągnięcie zagranicznych studentów. Chcą wykorzystać niewielkie odległości pomiędzy poszczególnymi szkołami wyższymi regionu i przygotować ofertę studiów międzyuczelnianych.
więcej
Władze Łodzi i rektorzy uczelni publicznych będą wspólnie promować Łódź jako ważny ośrodek akademicki  2011-03-16
Zawarte porozumienie ma promować łódzkie uczelnie i powiększać ofertę dydaktyczno-ekonomiczno-kulturalną dla obecnych i przyszłych studentów oraz absolwentów.
więcej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - przetarg nieograniczony  2011-03-15
przetarg dotyczy "Cyklicznej usługi cateringowej dla uczestników paneli ekspertów i topekspertów, organizowanych w ramach Projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza "Akademickie Mazowsze 2030" w załączeniu ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ
więcej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - przetarg nieograniczony  2011-03-15
dotyczący "Dostawy materiałów biurowych dla uczestników paneli ekspertów i topekspertów organizowanych w ramach Projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza "Akademickie Mazowsze 2030" w załączeniu Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, załącznik nr 2 do SIWZ oraz formularz cenowy nr 2 do SIWZ
więcej
Uniwersytet Jagielloński i Politechnika Warszawska wśród 500 najlepszych uczelni na świecie, według kategorii obecność w sieci  2011-03-11
W rankingu Webometrics przeprowadzonym przez hiszpańską organizację CSIC, Uniwersytet Jagielloński uplasował się na 371. miejscu, a Politechnika Warszawska na 430. W całym zestawieniu Polska zajęła 39. miejsce.
więcej
Spotkanie PANELU 3  2011-03-04
odbędzie się w siedzibie UKSW, ul. Wóycickiego 1/3, budynek 21 Auditorium Maximum, sala 024, rozpoczęcie o godz. 10.00
Rozmowa z ekspertem  2011-02-22
Zapraszamy do lektury wywiadu z prof. dr hab. Urszulą Sztanderską, Top-ekspertem projektu "Akademickie Mazowsze 2030" (zamieszczonym w zakładce Wywiady)
Spotkanie PANELU 2  2011-02-22
odbędzie się w siedzibie UKSW, ul Wóycickiego 1/3, Auditorium Maximum budynek 21, sala 024; rozpoczęcie godz 10.00
„Znaczące firmy w danych dziedzinach gospodarki powinny wchodzić do gremiów kształtujących programy studiów.”   2011-02-22
Rozmowa z prof. dr hab. Urszulą Sztanderską, top-ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego.
więcej
Spotkanie PANELU 1  2011-02-21
odbędzie się w siedzibie UKSW, ul. Wóycickiego 1/3, budynek 21 (Auditorium Maximum), sala 024; rozpoczęcie o godz.10.00
Spotkania Paneli Ekspertów  2011-02-12
Od 21 lutego br rozpoczynają się panele ekspertów, realizowane w ramach Działania 4 - Budowanie ścieżek rozwoju. Informacje dotyczące czasu i miejsca spotkań dostępne są w zakładce Wiadomości.
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie badania „Ekspertyza nt. powiązań między szkolnictwem podstawowym, gimnazjalnym, średnim i wyższym w regionie”  2011-02-02
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza zamówienie na wykonanie badania„Ekspertyza nt. powiązań między szkolnictwem podstawowym, gimnazjalnym, średnim i wyższym w regionie”na potrzeby projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”.
więcej
Rozszerzenie badań realizowanych w Projekcie  2011-01-27
Konsorcjum realizujące Projekt rozszerzy zakres prac o nowe badania w celu zwiększenie bazy wiedzy wykorzystywanej następnie na etapie tworzenia scenariuszy rozwoju szkolnictwa wyższego na Mazowszu.
więcej
Dyskusja nad projektem Ustawy  2011-01-21
W dniach 18 i 19 stycznia br. Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży dyskutowała o projekcie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, którego przepisy najprawdopodobniej wejdą w życie w roku akademickim 2011/2012.
więcej
„Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce. Bibliometryczna analiza porównawcza”   2011-01-16
Firma Ernst&Young opublikowała raport „Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce. Bibliometryczna analiza porównawcza” autorstwa dr Joanny Wolszczak – Derlacz i dr Aleksandry Parteki (adiunktów na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej).
więcej
„Główną wartością rynkową absolwentów w dalszym ciągu będzie umiejętność myślenia.”  2011-01-15
Rozmowa z Tomaszem Kulisiewiczem, ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, współpracownikiem Polsko – Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, Liderem Panelu Strategiczne Kierunki Kształcenia
więcej
Powstaje raport z analiz SWOT i PEST zrealizowanych w ramach Działania 3  2011-01-12
Do 31 stycznia 2011 zakończą się prace realizowane w ramach Działania 3 projektu „Akademickie Mazowsze 2030”. Obecnie eksperci Akademii Leona Koźmińskiego opracowują raport podsumowujący efekty prac paneli eksperckich.
więcej
X posiedzenie Komitetu Sterującego  2010-12-21
14 grudnia 2010 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się X posiedzenie Komitetu Sterującego projektu „Akademickie Mazowsze 2030”. Podczas spotkania podsumowano działania merytoryczne zrealizowane w ramach projektu w 2010 roku oraz omówiono propozycje dodatkowych badań.
więcej
Pierwszy panel top-ekspertów  2010-12-16
10 grudnia 2010 roku w Akademii Leona Koźmińskiego w ramach projektu „Akademickie Mazowsze 2030” odbyło się pierwsze spotkanie panelu top-ekspertów. Uczestnicy spotkania zajęli się analizą wyników paneli tematycznych.
więcej
"Wyniki projektu zwiększą wiedzę samorządów w zakresie kształtowania właściwych kierunków rozwoju edukacji w regionie."  2010-12-15
Rozmowa z Michałem Olszewskim, Dyrektorem Biura Funduszy Europejskich, Urzędu Miasta st. Warszawy, członkiem Komitetu Sterującego projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.
więcej
Więcej pracy dla inżynierów  2010-12-09
Według Miesięcznego Raportu Płacowego opracowanego przez Dział Analiz Banku Danych o Inżynierach średnie płace od września zeszłego roku wzrosły aż o 8,4%, co świadczy o znacznej poprawie sytuacji inżynierów na rynku pracy. Od września średnie wynagrodzenie brutto wzrosło o 1,4% i wyniosło na koniec października 5 205 zł.
więcej
Niż demograficzny dotknie także studentów  2010-12-09
Z powodu niżu demograficznego uczelnie wyższe zostaną zmuszone do likwidowania kolejnych kierunków, a następnie może to doprowadzić do zamykania placówek akademickich. W roku 2010 pierwszy raz od lat liczba nowych studentów była niższa niż w poprzednich latach (2010r. – 568 tys., 2009r. – 568 tys.)
więcej
Program "Nowoczesna Uczelnia" - informatyzacja uczelni wyższych  2010-12-08
Celem programu „Nowoczesna Uczelnia” jest propagowanie idei informatyzacji wyższych uczelni publicznych i niepublicznych. W promocję Programu włączyli się Microsoft, CSF Polska i dziennik Rzeczpospolita.pl.
więcej
Polscy uczniowie coraz lepsi w czytaniu i naukach przyrodniczych  2010-12-08
7 grudnia b.r. ogłoszone zostały wyniki badań z 2009 roku w ramach Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA), według którego polscy uczniowie są coraz lepsi w czytaniu i naukach przyrodniczych. Dodatkowo wyniki pokazały, że odsetek osób mających z tym problem jest jednym z najniższych w Europie.
więcej
W rankingu "Financial Times" wyróżniono polskie uczelnie  2010-12-07
W rankingu 75 najlepszych szkół biznesowych w Europie na 39 miejscu uplasowała się Akademia Leona Koźmińskiego. Szkoła Główna Handlowa zajęła 67 miejsce.
więcej
Drugie spotkanie ekspertów Panelu nr 4 – Budowa powiązań z otoczeniem gospodarczym  2010-12-02
15 listopada 2010 roku w Akademii Leona Koźmińskiego spotkali się eksperci Panelu nr 4 - w ramach projektu „Akademickie Mazowsze 2030” - grupa ta zajmuje się określeniem perspektyw w dziedzinie powiązań uczelni wyższych z otoczeniem gospodarczym.
więcej
IX posiedzenie Komitetu Sterującego   2010-12-02
23 listopada 2010 w auli głównej Politechniki Warszawskiej odbyło się IX posiedzenie Komitetu Sterującego projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.
więcej
Kobiety zdominowały polskie uczelnie  2010-12-01
W Polsce studiuje aż 70% kobiet i tylko 55 % mężczyzn – wynika z raportu Diagnoza Społeczna.
więcej
Drugie spotkanie ekspertów Panelu nr 1 – Strategiczne kierunki kształcenia   2010-12-01
16 listopada 2010 roku w Akademii Leona Koźmińskiego w ramach projektu „Akademickie Mazowsze 2030” odbyło się drugie spotkanie ekspertów Panelu nr 1 zajmującego się strategicznymi kierunkami kształcenia.
więcej
Drugie spotkanie ekspertów Panelu nr 3 – Model uczelni   2010-12-01
17 listopada 2010 roku Akademia Leona Koźmińskiego po raz drugi gościła ekspertów Panelu nr 3 realizującego prace badawcze w ramach projektu „Akademickie Mazowsze 2030”. Głównym zadaniem tej grupy jest określenie pożądanego modelu uczelni wyższych Warszawy i Mazowsza dla Gospodarki Opartej na Wiedzy w perspektywie 2030 roku.
więcej
Drugie spotkanie ekspertów Panelu nr 2 – Model absolwenta   2010-12-01
18 listopada 2010 roku w Akademii Leona Koźmińskiego w ramach projektu „Akademickie Mazowsze 2030” odbyło się drugie spotkanie ekspertów Panelu nr 2 zajmującego się określeniem pożądanego modelu absolwenta dla Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW) w perspektywie 2030 roku.
więcej
Powstaje Grupa Wsparcia projektu "Akademickie Mazowsze 2030"  2010-11-30
Grupa Wsparcia to zespół młodych ludzi, pracowników naukowych, asystentów i doktorantów uczelni mazowieckich, który powstanie z inicjatywy członków Komitetu Sterującego projektu „Akademickie Mazowsze 2030”. Zespół ten będzie pełnić funkcję popularyzacyjną zarówno wyników projektu, jak i ogólnej idei foresight.
więcej
Ranking konkurencyjności gospodarek 2010-2011  2010-11-24
Z 46. na 39. miejsce awansowała Polska w rankingu konkurencyjności gospodarki prowadzonym przez World Economic Forum. W rankingu 2010-2011 Polska wyprzedziła m.in. Włochy, Hiszpanię, Portugalię i Słowenię.
więcej
Rynek pracy w perspektywie najbliższych 10 lat  2010-11-22
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała raport pt: Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, w którym zaprezentowana została analiza przyszłości polskich kadr w odniesieniu do nowych zawodów oraz kompetencji pracowników i kadry zarządzającej.
więcej
Dalsze prace nad reformą szkolnictwa wyższego  2010-11-17
W Sejmie RP odbyło się wysłuchanie publiczne dotyczące rządowego projektu o zmianie ustaw dotyczących prawa o szkolnictwie wyższym, stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Uchwałę w sprawie przeprowadzenia wysłuchania publicznego podjęła sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży.
więcej
Nowe rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  2010-11-16
Z dniem 11 listopada b.r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.
więcej
Studenci nagrodzili Prezydenta RP  2010-11-15
Prezydent RP Bronisław Komorowski otrzymał nagrodę ProStudent w kategorii „PROstudencki autorytet w życiu”, którą przyznał mu Parlament Studentów RP za kluczowy wkład w działania mające na celu przywrócenie zniżek studenckich na przejazdy koleją. Zniżki na poziomie 51% mają obowiązywać od nowego roku kalendarzowego
więcej
„Mam nadzieję, że dzięki upowszechnieniu rezultatów projektu, inne regiony Polski same zainteresują się wnioskami z naszych przemyśleń.”   2010-11-15
Rozmowa z prof. dr hab. Janiną Jóźwiak, lider merytoryczną projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”, ekspertem Szkoły Głównej Handlowej.
więcej
PANELE EKSPERTÓW  2010-10-29
w ramach działania 3: Analiza SWOT i PEST, odbywają się panele eksperckie
więcej
Zapytanie ofertowe - dostarczenie wyżywienia dla uczestników paneli  2010-10-22
informacja dot. wyboru wykonawcy
więcej
Zapytanie ofertowe - dostarczenie materiałów promocyjnych  2010-10-22
informacja dot. wyboru wykonawcy
więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE  2010-10-18
dotyczące usługi dostarczenia materiałów promocyjnych
więcej
„Chcemy wskazać decydentom różnego szczebla, w jakim kierunku powinny rozwijać się uczelnie wyższe.”   2010-10-15
Rozmowa z Mariuszem Wielcem, kierownikiem projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”, Kanclerzem ds Rozwoju Politechniki Warszawskiej.
więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE  2010-10-12
dotyczące usługi dostarczenia wyżywienia dla osób uczestniczących w posiedzeniach paneli eksperckich organizowanych na terenie Akademii Leona Koźmińskiego
więcej
OGŁOSZENIE   2010-10-10
Akademia Leona Koźmińskiego poszukuje, na potrzeby realizacji projektu "Akademickie Mazowsze 2030", osób do obsługi paneli ekspertów
więcej
Panel organizacyjny  2010-10-01
W dniach 28/29 września odbył się panel organizacyjny ekspertów projektu Foresight „Akademickie Mazowsze 2030”
więcej
KONKURS - Akademia Leona Koźmińskiego ogłasza:  2010-09-27
Akademia Leona Koźmińskiego poszukuje osób do zespołu badawczego, którego celem będzie przeprowadzenie analizy PEST i SWOT na potrzeby projektu „Akademickie Mazowsze 2030” oraz opracowanie jej wyników w formie raportów z badań.
więcej
PRZETARGI - Lider Projektu Politechnika Warszawska - ogłasza  2010-09-02
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące panelu organizacyjnego dla ekspertów projektu Foresight Akademickie Mazowsze 2030 w zakresie dostępu do sali konferencyjnej, noclegu z wyżywieniem oraz przewozu osób uczestniczących w panelu
więcej
Komitet Sterujący Projektu  2010-08-26
26 sierpnia 2010 roku odbędzie się w siedzibie Politechniki Warszawskiej kolejne spotkanie Komitetu Sterującego.
PRZETARGI - Lider Projektu Politechnika Warszawska - ogłasza  2010-08-25
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę druku offsetowego 4 raportów z przeprowadzonych badań oraz 1 podręcznika (z płytą CD z wersją elektroniczną podręcznika) w ramach projektu Foresight regionalny "Akademickie Mazowsze 2030"
więcej
Analizy PEST i SWOT  2010-07-30
Akademia Leona Koźmińskiego uruchomiła prace związane z przeprowadzeniem analizy PEST i SWOT
więcej
Aneks do umowy o dofinansowanie  2010-07-30
Lider Projektu - Politechnika Warszawska złożyła wniosek o aneks do umowy o dofinansowanie.
więcej
spotkanie Komitetu Sterującego  2010-07-13
12 lipca 2010r. - spotkanie Komitetu Sterującego Projektu, na którym Wykonawcy badań przedstawili prezentacje z przeprowadzonych badań desk research.
więcej
warsztaty dla ekspertów  2010-06-23
22 czerwca zorganizowane zostały warsztaty dla ekspertów
więcej
spotkanie ekspertów  2010-06-23
Politechnika Warszawska organizuje warsztaty dla ekspertów projektu
spotkanie Komitetu Sterującego  2010-06-22
21 czerwca 2010 odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Sterującego
więcej
zmiany personalne w Projekcie  2010-06-15
Od 15 czerwca 2010 Kierownikiem Projektu jest Mariusz Wielec - zastępca Kanclerza ds Rozwoju Politechniki Warszawskiej.
maj 2010  2010-05-24
posiedzenie Komitetu Sterującego
więcej
kwiecień 2010  2010-05-11
przygotowanie badań źródłowych; prace związane z rozszerzeniem działań w projekcie;
więcej
luty 2010  2010-03-07
umowa o przekazaniu praw autorskich;
więcej
wydarzenia 1  2010-03-05
wrzesień 2009 - styczeń 2010
więcej
grudzień 2009  2010-01-04
Konferencja otwierająca projekt
więcej
październik 2009  2009-11-02
podpisanie umów dwustronnych;
więcej
wrzesień 2009  2009-10-02
rozpoczęcie realizacji projektu „Akademickie Mazowsze 2030”
więcej