warsztaty dla ekspertów 2010-06-23
22 czerwca zorganizowane zostały warsztaty dla ekspertów

Lider projektu – Politechnika Warszawska – w dniu 22 czerwca 2010 r. zorganizował warsztaty dla ekspertów projektu. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich uczelni konsorcjum, w tym pracownicy naukowi, przedstawiciele administracji publicznej (ministerstw i samorządu lokalnego), organizacji otoczenia biznesu  oraz przedsiębiorcy.
Warsztaty, które odbyły się w sali Senatu Politechniki Warszawskiej, poprowadził Kierownik projektu Pan Mariusz Wielec wraz Lider Merytoryczną projektu Panią profesor Janiną Jóźwiak. Na warsztatach przedstawione zostały podstawowe informacje o projekcie, w tym cele, rezultaty, planowane wyniki projektu, struktura organizacyjna projektu oraz  ogólne zasady organizacji pracy ekspertów w Projekcie.
Zaproszeni goście zostali poproszeni o rejestrowanie się do bazy ekspertów, za pośrednictwem strony internetowej Projektu.
Po części oficjalnej spotkania, zgromadzeni mieli okazję  wymienić poglądy na temat Projektu oraz zadać pytania dotyczące jego organizacji.


powrót