spotkanie Komitetu Sterującego 2010-06-22
21 czerwca 2010 odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Sterującego

Na spotkaniu omówiono m.in. stan realizacji zadań w działaniach 2 (badania źródłowe) i 3 (analiza SWOT i PEST), zmiany organizacyjne w projekcie, skład i kompetencje Rady Programowej. Członkowie Komitetu Sterującego dyskutowali również na temat organizacji paneli eksperckich.


powrót