kwiecień 2010 2010-05-11
przygotowanie badań źródłowych; prace związane z rozszerzeniem działań w projekcie;

W ramach realizacji działań badawczych wyłoniono w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę desk research pn. „Przygotowanie i przeprowadzenie analizy strategii, modeli działania oraz ścieżek ewolucji wiodących szkół wyższych na świecie”. Postępowanie wygrała oferta firmy EGO Evaluation for Government Organizations z Warszawy. W postępowaniu swoje oferty złożyły cztery podmioty: ECORYS Polska, EGO Evaluation for Government Organizations, Profile oraz IBC GROUP Central Europe Holding. W ramach działań merytorycznych wyłoniono również wykonawcę działania pn. „Analiza narodowych foresightów pod kątem scenariuszy rozwoju gospodarczego i identyfikacji potrzeb gospodarki w zakresie projektu”.


powrót