październik 2009 2009-11-02
podpisanie umów dwustronnych;

Podpisanie umów dwustronnych między Politechniką Warszawską – liderem Projektu a pozostałymi uczestnikami Konsorcjum realizującego Projekt: 

  • Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego
  • Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Polsko – Japońską Wyższą Szkołą Technik Komputerowych
  • Szkołą Główną Handlową
  • Akademią Leona Koźmińskiego.
31 października 2009 odbyła się, na Politechnice Warszawskiej, uroczysta inauguracja projektu. Gośćmi JM Rektora Włodzimierza Kurnika byli m.in. rektorzy innych uczelni warszawskich zainteresowani wynikami projekt; Pan Olaf Gajl- Dyrektor Ośrodka OPI; Pan Jerzy Nowak- opiekun projektu w OPI; koordynatorzy i zespoły projektowe z uczelni partnerskich oraz przedstawiciele mediów.

 powrót