grudzień 2009 2010-01-04
Konferencja otwierająca projekt

 

17 grudnia 2009 dobyła się, w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie, Konferencja otwierająca Projekt.

Konferencję poprowadził Mariusz Wielec - Zastępca Kanclerza ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej, który zaprezentował metodologię, harmonogram prac oraz strukturę organizacyjną projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

Konferencja była okazją do przedstawienia dotychczasowych doświadczeń związanych z projektami typu foresight. Zaproszeni goście wysłuchali:

 

  • dr Jacka Kucińskiego, przedstawiciela Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk - prezentacji „Projekty foresight w Polsce. Idee, cele i metody” dotyczącej metody i technik foresight’u oraz przybliżającej przeprowadzone tą metodą polskie projekty  regionalne i branżowe.  więcej>
  • dr Krzysztofa B. Matusiaka z Instytutu Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, reprezentującego Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce – prezentacji „Przygotowanie kadr dla nowoczesnej gospodarki – wyniki prac foresightowych” dotyczącej m.in. uwarunkowań dla rozwoju kadr i systemu prognozowania rynku pracy oraz współpracy między szkołami wyższymi a biznesem.

 

Tematyka projektowa oraz wstąpienia prelegentów wywołały ożywioną dyskusję panelową, dowód dużego zainteresowania celami i efektami projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

 

 


powrót