wrzesień 2009 2009-10-02
rozpoczęcie realizacji projektu „Akademickie Mazowsze 2030”

Rozpoczęcie realizacji projektu badawczego Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza  „Akademickie Mazowsze 2030” . 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 

Osi priorytetowej - Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działania - Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy.

Budżet Projektu wynosi 5.466.384,20 PLN.

Celem Projektu jest określenie wizji przyszłych dziedzin kształcenia i modeli ewolucji mazowieckich szkół wyższych, w perspektywie 2030 roku. Wizja ta posłuży konstrukcji nowych programów kształcenia i programów badawczych. Stanowić będzie także fundament ewolucji uczelni w kierunku lepszego dostosowania do potrzeb Gospodarki Opartej na Wiedzy. Ważną cechą projektu jest to, iż łączy on w działaniu warszawskie uczelnie publiczne i niepubliczne.


powrót