Wybór wykonawcy badania „Diagnoza współpracy między szkolnictwem wyższym i sferą gospodarczą, w tym ekspertyza nt. innowacyjnych przedsiębiorstw na Mazowszu” UKSW 2011-07-08 2011-06-17
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze Zespołów badawczych do wykonania badania „Diagnoza współpracy między szkolnictwem wyższym i sferą gospodarczą, w tym ekspertyza nt. innowacyjnych przedsiębiorstw na Mazowszu” na potrzeby projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030” wpłynęła 1 oferta.

Kryteria oceny ofert obejmowały ocenę koncepcji badania, harmonogramu oraz wiedzy i umiejętności Zespołu. W wyniku przeprowadzonej oceny do realizacji badania wyłoniono Zespół Ekspertów z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 


powrót