Konferencja zamykająca projekt „Akademickie Mazowsze 2030”. ZAPRASZAMY! 2012-05-14
28 maja 2012 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbędzie się konferencja podsumowująca projekt „Akademickie Mazowsze 2030”. Głównym punktem spotkania będzie prezentacja scenariuszy rozwoju szkolnictwa wyższego Warszawy i Mazowsza do 2030 roku wypracowanych w ramach projektu.

Konferencję otworzy prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik, Rektor Politechniki Warszawskiej. Genezę i cele projektu zaprezentuje Mariusz Wielec, kierownik projektu. Prof. dr hab. Janina Jóźwiak, Lider Merytoryczna projektu, omówi proces powstawania scenariuszy.

 

Ostateczne rezultaty projektu – trzy scenariusze opisujące alternatywną przyszłość szkół wyższych Warszawy i Mazowsza w perspektywie najbliższych 20 lat przedstawi dr Tomasz Perkowski, Top Ekspert projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapraszamy do rejestracji online. Formularz rejestracyjny zamieszczony jest na stronie www projektu, w zakładce – Rejestracja na konferencję.

 

Konferencja odbędzie się w godzinach 11.00 – 16.30, w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1.

 

Konferencja współfinansowana jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Zapraszamy!


załączniki: 
powrót