Zapytanie ofertowe 2012-04-25
Politechnika Warszawska ogłasza zapytanie ofertowe na opracowanie skróconej wersji raportu końcowego Foresight „Akademickie Mazowsze 2030” przeznaczonej dla szerokiego grona odbiorców, w tym medialnej komunikacji wyników projektu powstałego w wyniku projektu „Akademickie Mazowsze 2030

Załączniki

 

09.05.2012

Procedurę wyboru wykonawcy anulowano, ze względu na otrzymanie ofert wykraczających poza budżet określony w projekcie za realizację zlecenia.
Po dokonaniu zmian w przedmiocie zlecenia, procedura wyłonienia Wykonawcy zostanie ponownie wszczęta.


załączniki: 
powrót