Zapytanie ofertowe - opracowanie prezentacji multimedialnej 2012-04-25
W związku z realizacją projektu „Foresight regionalny dla Warszawy i Mazowsza Akademickie Mazowsze 2030” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. realizowanego w ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1. zwracamy się z zapytaniem ofertowym na przygotowanie prezentacji multimedialnej podsumowującej projekt.

Załącznik:

Link do księgi wizualizacji:

 

Informacja o udzieleniu zamówienia:

W postępowaniu wpłynęła 1 ważna oferta. Komisja Przetargowa po ocenieniu przekazanych materiałów postanowiła udzielić zamówienia Sylwesterowi Łukaszukowi.


załączniki: 
powrót