Konferencja projektu „Akademickie Mazowsze 2030” 2012-04-19
16 kwietnia 2012 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się konferencja popularyzująca rezultaty projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”.

Eksperci przedstawili wyniki badań i ekspertyz zrealizowanych w ramach projektu. Konferencję otworzył ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Informacje o projekcie przedstawił Mariusz Wielec, kierownik projektu. Prelegentami wydarzenia byli: prof. dr hab. Janina Jóźwiak, Lider Merytoryczna Projektu, prof. dr hab. Witold Bielecki, rektor Akademii Leona Koźmińskiego, prof. dr hab. Irena Kotowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, dr Barbara Post i dr Ewa Siellawa – Kolbowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prof. dr hab. Maria Romanowska, Szkoła Główna Handlowa, prof. dr hab. Krystyna Poznańska, Marcin Zarzecki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Anna Karasińska, Homo Homini.

 

W konferencji udział wzięli m.in.: Michał Olszewski, Wiceprezydent Warszawy, dr Olaf Gajl, Dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji, rektorzy uczelni realizujących projekt, pracownicy naukowi mazowieckich szkół wyższych, przedstawiciele środowiska biznesu, przedstawiciele władz samorządowych oraz eksperci i kierownictwo projektu.

 

Spotkanie odbyło się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyoskiego w Warszawie, Kampus im. Ks. prof. Ryszarda Rumianka, ul. Wóycickiego 1/3, Budynek Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana, w godzinach 11.00 – 16.00.

 

Szczegółowe raporty ze wszystkich badań prezentowanych na konferencji zamieszczone są na stronie głównej projektu.

 

konferenca_1

konferencja_2

 

konferencja_3

 

konferencja_4

 

konferencja6

konferencja_7

Konferenja


powrót