Zagraniczne firmy chwalą polskich pracowników, podkreślają m.in. jakość szkolnictwa wyższego 2012-04-18
Aż 95 proc. zagranicznych przedsiębiorców, którzy wybrali Polskę na miejsce inwestycji, ponownie ulokowałoby u nas przedsięwzięcia biznesowe – wynika z ankiety przeprowadzonej przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową. Wyniki ankiety podaje Dziennik Gazeta Prawna.

Polscy pracownicy najwyżej punktowani byli za kwalifikacje, motywację oraz produktywność. Wysoką ocenę uzyskaliśmy także za: stabilność polityczną, jakość i dostępność lokalnych poddostawców, jakość szkolnictwa wyższego oraz dostępność wykwalifikowanych pracowników.

 

Najgorzej zagraniczni przedsiębiorcy oceniają administrację publiczną i system podatkowy. Słabymi punktami są też mała przejrzystość przetargów publicznych oraz infrastruktura.

 

W przeprowadzonym w lutym 2012 roku badaniu udział wzięło 186 przedsiębiorstw z różnych krajów. 40 proc. firm pochodziło z sektora usług, 24 proc. handlowego, 16 proc. to przemysł przetwórczy, 14 proc. – budownictwo, a 6 proc. – sektor energii, wodociągów i utylizacji śmieci.

 

Źródło: gazetaprawna.pl


powrót