Pracodawca idealny według młodych Polaków 2012-04-18
Musi dbać o pracowników, szanować ich czas prywatny i oferować możliwość rozwoju zawodowego. Tak uczniowie i studenci opisują dobrego pracodawcę. Wysokie zarobki zajmują dalsze miejsce – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.


Dla 57,4% ankietowanych dobry pracodawca to taki, który oferuje możliwość awansu, kariery zawodowej i wyjazdów zagranicznych. Szacunek do pracownika podkreślało prawie 50% młodych Polaków.

 

Na wysokie zarobki, nawet jeżeli trzeba pracować dłużej niż 8 godzin dziennie, wskazało 41,5% badanych. 21,8% uważa, że pracodawca powinien słuchać ludzi, dawać im możliwość wyrażania własnych opinii. Dobry pakiet socjalny jest ważny dla 14,8% młodych respondentów.

 

- Bardzo dużo mówi się o oczekiwaniach pracodawców względem młodych ludzi, na przykład absolwentów uczelni wyższych. My chcieliśmy dowiedzieć się jak uczniowie i studenci oceniają ofertę rynku pracy w Polsce, co szczególnie cenią u pracodawców – mówi Barbara Nowacka, kanclerz Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.

 

Badanie „Polacy o rynku pracy dla młodych absolwentów studiów wyższych” przeprowadzone zostało przez PBS DGA na zlecenie Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, w dniach od 2 do 4 marca 2012 roku, na reprezentatywnej grupie Polaków, n=1087. Dane nie sumują się do 100, ponieważ ankietowani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

 

Źródło: www.pjwstk.edu.pl


powrót