Studenci napisali własny scenariusz rozwoju uczelni wyższych do 2030 roku 2012-04-18
„Monoakademia”, scenariusz przygotowany przez studentów, przedstawiony został na spotkaniu członków Komitetu Sterującego.

Scenariusz zakłada m.in. powstanie Uniwersytetu Mazowieckiego w Warszawie, który stanowiłby połączenie największych warszawskich uczelni, min. Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej, Akademii Sztuk Pięknych, itp.

 

Zdaniem autorów scenariusza połączenie się uczelni umożliwiło studiowanie interdyscyplinarne. Warszawa stała się liderem kierunków związanych z biznesem, medycyną, politologią oraz informatyką. Dodatkowo, w jednej z warszawskich dzielnic (na Pradze) przeprowadzono program rewitalizacji, który m.in. umożliwił jej stać się centrum dla kierunków artystycznych, związanych ze sztuką. Kierunki biznesowe mieszczą się w Centrum Warszawy.

 

Na Uniwersytecie Mazowieckim stosuje się również zindywidualizowane formy pracy wykładowcy ze studentem. Każdy student ma swojego Mentora – teoretyka i praktyka danej dziedziny. Dzięki jego pomocy może kształtować swoją przyszłość. Ponadto w programach nauczania duży nacisk kładzie się na praktykę. Dzięki współpracy uczelni z otoczeniem zewnętrznym, studenci wszystkich kierunków mają kontakt z rynkiem pracy, swoimi potencjalnymi pracodawcami, itp.

 

Do Polski przyjeżdża dużo studentów z Chin, co jest efektem współpracy polsko-chińskiej. Zagranicznych studentów przyciągają przede wszystkim niskie koszty utrzymania w Polsce w porównaniu z innymi krajami europejskimi oraz wykwalifikowana kadra dydaktyczna.

 

Scenariusz opracowany został przez członków Grupy Wsparcia projektu “Akademickie Mazowsze 2030”. Autorami scenariusza są: Piotr Broniatowksi, Szkoła Główna Handlowa, Marcelina Cieślak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Rafał Jarmoliński, Politechnika Warszawska, Magdalena Kubów, Akademia Leona Koźmińskiego, Edyta Pierewoj, Szkoła Główna Handlowa, Justyna Sałkowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

Promotorami GW byli: Mariusz Wielec, kierownik projektu, Politechnika Warszawska, Dominika Brodowicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katarzyna Modrzejewska, koordynator projektu, Politechnika Warszawska.

 

Szczegółowy opis scenariusza wraz z przedstawieniem gospodarczych i społecznych konsekwencji jego zaistnienia, znajduje się w raporcie podsumowującym prace Grupy Wsparcia. Raport  zamieszczony zostanie wkrótce na stronie projektu.

 

Spotkanie odbyło się 22 marca br. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.


powrót