Podsumowanie przebiegu konsultacji społecznych projektu “Akademickie Mazowsze 2030” 2012-04-17
Tematem głównym jednego z marcowych spotkań członków Komitetu Sterującego było omówienie statusu działań przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych projektu.

Do konsultacji zaproszono reprezentantów środowisk zainteresowanych wynikami projektu: przedstawicieli nauki, biznesu, administracji rządowej i samorządowej, studentów oraz licealistów.

 

- Przeprowadziliśmy wieloetapowy proces badawczy pozwalający zdiagnozować społeczny kontekst rozwiązań rozważanych w ramach projektu oraz poddający ocenie rezultaty projektu, czyli scenariusze rozwoju szkolnictwa wyższego na Mazowszu do roku 2030 – powiedział dr Marek Troszyński, koordynator konsultacji społecznych.

 

Na  konsultacje składały się cztery komponenty:
* 12 fal badania OMNIBUS prowadzonego na reprezentatywnej grupie Polaków. Celem działania było zebranie wiedzy o społecznym odbiorze propozycji rozwiązań rozważanych w trakcie prac projektowych;
* konsultacje na platformie online umożliwiające respondentom dyskusje nad proponowanymi rozwiązaniami;
* badania fokusowe przeprowadzone na 12 homogenicznych grupach (akademicy, biznes, administracja, studenci, licealiści);
* panele konsultacyjne – główna część konsultacji. Tematem dyskusji uczestników dwóch paneli były scenariusze wypracowane w ramach projektu.

 

- W maju br. przedstawimy całościowy raport podsumowujący przebieg wszystkich działań konsultacyjnych oraz ich szczegółowe wyniki – dodał dr Troszyński.

 

Spotkanie odbyło się 8 marca br. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.


powrót