Zapraszamy na konferencję organizowaną w ramach projektu „Akademickie Mazowsze 2030” 2012-03-26
16 kwietnia 2012 roku odbędzie się konferencja popularyzująca rezultaty projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”. Eksperci przedstawią wyniki badań i ekspertyz zrealizowanych w ramach projektu.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną m.in. prognoza demograficzna dla uczelni wyższych, wyniki badania dotyczącego powiązań między poszczególnymi szczeblami edukacji w Polsce, diagnoza na temat zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje absolwentów uczelni wchodzących na rynek pracy, itp.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapraszamy do rejestracji online do 6 kwietnia br. Formularz rejestracyjny zamieszczony jest na stronie www projektu, w zakładce – Rejestracja na konferencję.

 

Konferencja odbędzie się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Kampus im. Ks. prof. Ryszarda Rumianka, ul. Wóycickiego 1/3, Budynek Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana, w godzinach 11.00 – 16.00.

 

Konferencja współfinansowana jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Projekt „Akademickie Mazowsze 2030” realizowany jest przez konsorcjum naukowe złożone z sześciu szkół wyższych: Politechnika Warszawska (lider i wnioskodawca projektu), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Akademia Leona Koźmińskiego.


załączniki: 
powrót