Zapytanie ofertowe - całościowe opracowanie graficzne raportu końcowego Foresight "Akademickie Mazowsze 2030" 2012-03-16
Politechnika Warszawska ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest całościowe opracowanie graficzne (ilustracje, wykresy, tabele oraz inne grafiki) raportu końcowego Foresight „Akademickie Mazowsze 2030” oraz skróconego raportu końcowego Foresight „Akademickie Mazowsze 2030

Załączniki


załączniki: 
powrót