Szkoły za mało kształtują postawę przyszłych pracowników 2012-03-09
Zdaniem pracodawców szkoły zawodowe i uczelnie kładą zbyt mały nacisk na wykształcenie właściwych postaw u przyszłych pracowników, takich jak np. poczucie odpowiedzialności – tak prezentują się wnioski z badania, o którym pisze Puls Biznesu.

Z badania wynika, że obowiązujący dotychczas system kształcenia zawodowego zorientowany był przede wszystkim na wiedzę i umiejętności odtwórcze. 40 procent kształcenia skupiało się na wiedzy, tyle samo na umiejętnościach, a tylko 20 procent na postawach. W szkolnictwie wyższym zaś 50 procent skupia się na wiedzy, 40 procent na umiejętnościach, a 10 procent na postawach.

 

Tymczasem zdaniem organizatorów badania to jednak umiejętność analitycznego myślenia, samokształcenie oraz komunikowania się z otoczeniem są najczęściej wymienianymi cechami idealnych kandydatów do pracy.

 

Metody oceniające wiedzę uczniów i studentów nie sprawdzają się. Skupiają się na tym co dana osoba potrafi. Rzadko stosowane są techniki uczenia, które pomagają na przykład wypracować umiejętność pracy w zespole. Tutaj jednak konieczne są przede wszystkim zmiany postaw poszczególnych nauczycieli i wykładowców odnośnie sposobu kształcenia.

 

Badanie dotyczące mocnych i słabych stron kształcenia zawodowego oraz szkolnictwa wyższego w Polsce przeprowadzono w ubiegłym roku w ramach prac nad projektem Krajowych Ram Kwalifikacji. Badanie zrealizował Instytut Badań Edukacyjnych.

 

Źródło: www.pb.pl


powrót