Spotkanie Komitetu Sterującego 2012-03-09
Podsumowanie zadań zrealizowanych w ostatniej fazie projektu oraz przedstawienie najbliższych działań projektowych to główne tematy jednego z lutowych spotkań członków Komitetu Sterującego.

Podczas spotkań przedstawiono przebieg dwóch ostatnich komponentów konsultacji społecznych wyników projektu – badań fokusowych oraz paneli konsultacyjnych - Mamy wstępne scenariusze, które poddawane są ostatnim poprawkom. Uwzględnimy w nich również uwagi z konsultacji społecznych, czyli opinie głównych Interesariuszy projektu – powiedziała Katarzyna Modrzejewska, koordynator projektu, Politechnika Warszawska.

 

Ponadto Akademia Leona Koźmińskiego przygotuje raport przedstawiający analizę SWOT. – Na początku prac projektowych powstała analiza SWOT przedstawiająca kluczowe czynniki wpływające na kształt i funkcjonowanie uczelni wyższych w Polsce. Teraz przygotowujemy taką analizę dla sytuacji szkolnictwa wyższego w 2030 roku, opisanych w trzech zintegrowanych scenariuszach – wyjaśniła Modrzejewska.

 

Plany dotyczące przyszłych działań projektowych przedstawił Mariusz Wielec, kierownik projektu, Politechnika Warszawska. – Przed nami dwie konferencje prasowe. W kwietniu br. chcemy przedstawić wyniki poszczególnych badań i ekspertyz zrealizowanych w ramach projektu. Konferencję podsumowującą projekt i prezentującą jego ostateczne wyniki zorganizujemy w maju. Wtedy też przedstawimy finalne scenariusze rozwoju szkolnictwa wyższego do 2030 roku – powiedział.

 

Spotkanie odbyło się 9 lutego br. w Gmachu Głównych Politechniki Warszawskiej.


powrót