Więcej centrów nauki w Polsce 2012-03-09
Placówek typu Centrum Nauki Kopernik ma być więcej, jeszcze co najmniej piętnaście. Takie deklaracje złożyła prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego – podaje serwis naukowy PAP.

Według minister prowadzone są już prace nad rozpisaniem konkursów na nowe placówki. Minister zastrzegła jednak, że ich zrealizowanie będzie możliwe dopiero w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

 

- Nowe centra nauki nie muszą być takie, jak Centrum Nauki Kopernik. Chcemy, by wykorzystywały specyfikę danego regionu i miejsca. Dlatego powinny powstać przy współpracy i zaangażowaniu lokalnych społeczności i samorządów – powiedziała minister Kudrycka na konferencji „Interakcja – Integracja” zorganizowanej w CNK.

 

W rozpisanych konkursach mogłyby uczestniczyć nie tylko nowe placówki, ale także takie, które chcą rozwinąć swoja działalność. Konkursy będą również umożliwiały zabezpieczenie środków na funkcjonowanie danej inicjatywy.

 

Zdaniem prof. Kudryckiej Centrum Nauki Kopernik często zastępuje edukację szkolną. Pomaga dzieciom w przekraczaniu granic wyobraźni, w tym, by zadawały pytania i znajdowały na nie odpowiedzi w przeprowadzanych doświadczeniach. Szkoły, które zrutynizowały programy nauczania uczą dzieci formułek i nie zawsze starają się wesprzeć potrzebę zrozumienia świata.

 

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl


powrót