Wybory rektorów i prace nad nowymi statutami uczelni wyższych 2012-03-09
Na polskich uczelniach rozpoczynają się wybory nowych rektorów. Większość publicznych szkół wyższych nadal przeprowadza wybory, chociaż w myśl obowiązującego od 1 października 2011 r. prawa, mogą je zastąpić konkursem na to stanowisko – pisze serwis naukowy PAP.

Chociaż kadencje rektorów upływają pod koniec sierpnia, wybory nowych organizowane są na niektórych uczelniach już w marcu.  Zgodnie z nowymi przepisami, rektorem uczelni może zostać osoba ze stopniem naukowym doktora. Większość uczelni publicznych zastrzegła jednak w swoich statutach, że kandydat na rektora musi mieć habilitację. Nowe przepisy pozwalają zmienić też tryb wyłaniania nowego rektora - z wyborów na konkurs. Uczelnie jednak zasadniczo z tej możliwości nie skorzystały.

 

Na uczelniach kończą się też prace nad nowymi statutami. Szkoły wyższe muszą m.in. wprowadzić konkursy przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich. To jedna z zasadniczych zmian związanych z polityką kadrową. Muszą też wpisać do swojego statutu różne formy współpracy ze środowiskiem zewnętrznym, lokalnymi przedsiębiorcami czy władzami samorządowymi. Wynika to z regulacji dotyczących współpracy z szeroko rozumianym otoczeniem uniwersytetu i komercjalizacją wiedzy. Zgodnie z nową ustawą konieczne jest powołanie jednostek lub spółek celowych, które będą odpowiedzialne za transfer wiedzy oraz jej komercjalizację.

 

Uczelnie powołują również konwenty. Obok senatu będzie to organ opiniodawczy, na czele którego stanie rektor a w jego skład wejdą m.in. byli rektorzy, przedstawiciela jednostek państwowych, przedstawiciela samorządu terytorialnego, itp.

 

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl


powrót