Członkowie Komitetu Sterującego poznali wstępne scenariusze 2012-03-09
Prof. Janina Jóźwiak, Lider Merytoryczna projektu, na spotkaniu Komitetu Sterującego przedstawiła wstępne zintegrowane scenariusze rozwoju szkolnictwa wyższego do 2030 roku.

„System utraconych szans. (Światła odbitego)”, „Dwubiegunowy system edukacji. (Bipolarny)”, „System konkurencyjno-otwarty. (Czerwonej Królowej)” to wstępne tytuły scenariuszy wpracowanych przez ekspertów projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

 

- W opracowanych scenariuszach uwzględnimy jeszcze opinie z przeprowadzonych konsultacji społecznych. Ostateczne rezultaty przedstawione zostaną podczas majowej konferencji podsumowującej cały projekt – powiedziała prof. Janina Jóźwiak.

 

Lider merytoryczna projektu zwróciła uwagę na główne założenia związane z budową scenariuszy. Opisują one różne możliwe kierunki rozwoju edukacji wyższej w zależności od sytuacji gospodarczej, odwagi modernizacyjnej, polityki w zakresie systemu finansowania szkolnictwa wyższego, itp.

 

- Pamiętajmy o głównych celach projektu. To wskazanie takich rozwiązań i kierunków zmian w edukacji wyższej, które będą sprzyjać powstaniu w Polsce Gospodarki Opartej na Wiedzy. Mamy zatem prawie 20-letnią perspektywę i scenariusze, które opisują m.in. możliwe gospodarcze, społeczne, edukacyjne konsekwencje decyzji podejmowanych w obszarze szkolnictwa wyższego – wyjaśniła prof. Jóźwiak.

 

Uczestnicy Komitetu Sterującego zapoznali się z dotychczasową wersją scenariuszy. Opis finalny przedstawiony zostanie na stronie www projektu po zakończeniu wszystkich prac konsultacyjnych.

 

Spotkanie odbyło się 23 lutego br. w Gmachu Głównych Politechniki Warszawskiej.


powrót