Debata Salonu Edukacyjnego PERSPEKTYWY poświęcona projektowi „Akademickie Mazowsze 2030” 2012-03-09
Debata pt. "Przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce" otworzyła XVII Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY 2012. Tematem przewodnim dyskusji były wstępne wyniki wypracowane w ramach projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

Prof. Janina Jóźwiak, Lider Merytoryczna projektu przedstawiła trzy scenariusze rozwoju szkolnictwa wyższego w perspektywie 2030 roku. – W scenariuszach opisujemy, co alternatywnie może wydarzyć się w szkolnictwie wyższym. Jak w zależności od kierunku rozwoju czynników społeczno-gospodarczych, politycznych mogą w przyszłości funkcjonować uczelnie wyższe – powiedziała prof. Jóźwiak. – Nie zakładamy, że w stu procentach zrealizuje się tylko jeden scenariusz. Eksperci projektu „Akademickie Mazowsze 2030” są natomiast przekonani, że do awansu polskich uczelni w skali światowej potrzebne są m.in. odwaga polityczna i modernizacyjna rządzących oraz zmiany systemu finansowania szkolnictwa wyższego – dodała.

 

Jednym z punktów spotkania było także wystąpienie prof. dr hab. Witolda Bieleckiego, rektora Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Mówił on m.in. o minimalizacji zagrożeń dla szkolnictwa wyższego w Polsce. – Nie ma żadnej wątpliwości, że największym zagrożeniem dla uczelni wyższych w Polsce jest niż demograficzny. Wiele z nich upadnie. Musimy otworzyć się na studentów zagranicznych oraz rozszerzyć ofertę edukacją o inne formy kształcenia, na przykład dla starszych grup wiekowych – powiedział prof. Bielecki.

 

W dyskusji poruszono także temat sytuacji absolwentów studiów wyższych na rynku pracy. Dr hab. Daria Nałęcz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego mówiła m.in. o upraktycznieniu systemu szkolnictwa wyższego. Zgodnie z założeniami ministerstwa, uniwersytety powinny pozostać kuźnią elit. To na nich studiowałoby 10% młodzieży. Natomiast dla pozostałych 40% absolwentów szkół wyższych decydujących się na dalszą edukację, system powinien przygotować bardziej praktyczne formy kształcenia.

 

Projekt „Akademickie Mazowsze 2030” reprezentowali: prof. Janina Jóźwiak, Lider Merytoryczna projektu, prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek, prorektor ds. studenckich, Politechnika Warszawska, prof. dr hab. Witold Bielecki, rektor Akademii Leona Koźmińskiego, dr Jerzy Paweł Nowacki, rektor Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych oraz eksperci i top eksperci projektu.

 

Gospodarzem i prowadzącym spotkanie był Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.

 

W wydarzeniu udział wzięli również m.in. udział: dr hab. Daria Nałęcz, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Mirosław Sielatycki, wiceminister edukacji narodowej, przedstawiciele mazowieckich i warszawskich instytucji oświatowych, przedstawiciele władz samorządowych.

 

Debata odbyła się 1 marca 2012 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.


powrót