KARTA ZGŁOSZENIOWA NA KONSULTACJE SPOŁECZNE 2012-02-09
Wszystkich zainteresowanych udziałem w konsultacjach społecznych w dniu 20 i 21 lutym 2012 prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej, a następnie przesłanie jej na: am2030@pjwstk.edu.pl

załącznik:


załączniki: 
powrót