Polska gospodarka należy do najszybciej rozwijających się w UE 2012-02-06
Według danych GUS w 2011 roku wzrost gospodarczy wyniósł 4,3 proc. – Utrzymanie takiego tempa w tym roku nie będzie możliwe, ale PKB i tak wzrośnie o ok. 3 proc. – mówi dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.

W ubiegłym roku motorem napędowym gospodarki były spożycie indywidualne i inwestycje. Szczególnie ważny jest wzrost inwestycji o 8,7 proc. w stosunku do 2010 roku. Ich dynamika zwiększała się z kwartału na kwartał i w IV kwartale wyniosła nie mniej niż 10 proc.

Przedsiębiorcy, mimo że od wielu miesięcy straszeni kryzysem, potrafili właściwie ocenić sytuację gospodarczą i nie bali się inwestować. Z badań PKPP Lewiatan wynika, że były to przede wszystkim inwestycje o charakterze modernizacyjnym, a nie zwiększające majątek produkcyjny. Z jednej strony to sygnał, że firmy jednak spodziewają się spowolnienia gospodarczego, z drugiej dowód, że wiedzą jak zwiększyć swoją zdolność do konkurowania. Dzięki temu udaje się im utrzymać relatywnie wysoką dynamikę eksportu.

Ubiegły rok był bardzo dobry dla wszystkich sektorów gospodarki. Wartość dodana wytwarzana przez przemysł, budownictwo, handel i transport - wzrosła w stopniu odpowiadającym okresom dobrej koniunktury w latach poprzednich. W największym stopniu wzrosła wartość dodana wytwarzana przez budownictwo, co było w dużej mierze efektem finalizowania wielu dużych inwestycji infrastrukturalnych.

www.pkpp.pl


powrót