W Polsce przybywa osób z wyższym wykształceniem 2012-02-06
W 2002 roku ich udział wynosił 9,9 proc. a w 2011 wzrósł do 17,5 proc. – podaje serwis PAP powołując się na wstępne dane z najnowszego spisu powszechnego przygotowanego przez GUS.

Zjawiskiem obserwowanym w ostatnich latach jest stały wzrost poziomu wykształcenia ludności. Najbardziej dynamiczny w odniesieniu do niższych szczebli edukacji jest wzrost    liczby osób z wykształceniem wyższym

Dla przykładu, od ostatniego spisu w 2002 r. odsetek osób o wykształceniu ponadpodstawowym wzrósł z 66,9 proc. do 78,7 proc. w 2011 r. Na podobnym poziomie jak w 2002 r. kształtuje się odsetek ludności o wykształceniu średnim - ok. 33 proc. Natomiast znacząco obniżył się udział osób z wykształceniem podstawowym oraz podstawowym nieukończonym - do poziomu ok. 19,8 proc.

Wyniki spisu w zakresie podstawowym upowszechnione zostaną w marcu 2012 r. Na przełomie czerwca i lipca 2012 r. GUS opublikuje ogólnopolski raport i będzie sukcesywnie upowszechniać wyniki dotyczące poszczególnych tematów.

www.naukawpolsce.pap.pl


powrót