Eksperci paneli tematycznych opracują rekomendacje do scenariuszy zintegrowanych 2012-01-06
9 i 10 stycznia 2012 roku odbędzie się spotkanie Ekspertów paneli tematycznych. W dwudniowych pracach udział wezmą także prof. Janina Jóźwiak, Lider Merytoryczna projektu oraz trzech Top Ekspertów odpowiedzialnych za opracowanie szczegółowych opisów ostatecznych scenariuszy.

- Na podstawie wytycznych otrzymanych od prof. Jóźwiak, Eksperci wszystkich paneli tematycznych opracują rekomendacje do scenariuszy zintegrowanych – mówi Katarzyna Modrzejewska, koordynator projektu, Politechnika Warszawska.


Dalsze prace nad ostatecznymi rezultatami projektu należeć będą do Top Ekspertów oraz Rady Programowej. Szczegółowym opisem scenariuszy rozwoju szkolnictwa wyższego Warszawy i Mazowsza w perspektywie 2030 roku zajmą się: prof. Janina Jóźwiak, prof. Tomasz Szapiro ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. Włodzimierz Okrasa z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz dr Tomasz Perkowski
z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.


powrót