SPROSTOWANIE Zamawiającego 2011-11-23
dotyczące zapytania ofertowego na dostawę materiałów promocyjnych z nadrukiem/grawerowanych na potrzeby realizacji Projektu.

Sprostowanie dotyczy zapisu w załączniku nr 6 - Umowa.

W paragrafie 7 wzoru umowy, zapis dotyczący kar umownych za opóźnienie w dostawie, dotyczy dni opóźnienia i powinien brzmieć

" a) opóźnienia w dostawie danej partii artykułów, zgłoszonej wg zasad określonych § 2 ust. 2 w wysokości 20%  wartości brutto tej partii za każdy dzień opóźnienia. "

 

 


powrót