Spotkanie Komitetu Sterującego 2011-07-14
30 czerwca 2011 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

Uczestnicy spotkania poznali m.in. wyniki pierwszej tury badania OMNIBUS przeprowadzanego w ramach konsultacji społecznych wyników projektu.
- Polacy odpowiadali m.in. na pytania związane z finansowaniem publicznego
i niepublicznego szkolnictwa wyższego. Opiniowali pomysł utworzenia elitarnych szkół wyższych, itp. – powiedział dr Marek Troszyński, Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych. – Niezależnie od pytania widać wyraźne różnice procentowe w opiniach pomiędzy mieszkańcami Warszawy a innych regionów kraju – wyjaśniał Troszyński. 


I tak na przykład, zwiększenie nakładów na szkolnictwo wyższe popierają mieszkańcy Warszawy, wśród mieszkańców innych miejscowości przeważają opinie negatywne. Opinie Warszawiaków na temat równego dostępu do pieniędzy z budżetu państwa dla publicznych i niepublicznych rozkładają się niemal równo – 45% za, 50% przeciw. Wśród mieszkańców pozostałych miejscowości województwa zdecydowanie przeważają przeciwnicy takiego rozwiązania – 56% badanych, wobec 35% zwolenników. 
- Obecnie realizujemy drugą turę badania. Jej wyniki poznamy na początku września – dodał dr Marek Troszyński.

W drugiej części spotkania przedstawione zostały główne założenia dotyczące „Diagnozy współpracy między szkolnictwem wyższym i sferą gospodarczą, w tym ekspertyza na temat innowacyjnych przedsiębiorstw na Mazowszu”.
- Do głównych celów diagnozy będzie należała ocena przepływu wiedzy oraz innowacji pomiędzy różnymi typami szkół wyższych a sektorem przedsiębiorstw na Mazowszu – mówi  dr Paweł Matuszewski. –  Chcemy poznać potrzeby i oczekiwania w zakresie współdziałania pomiędzy środowiskiem pracodawców a szkołami wyższymi na Mazowszu, w szczególności w odniesieniu do instytucjonalnych form współpracy – dodaje dr Matuszewski.

Przedstawiona metodologia prac związanych z realizacją diagnozy będzie przedmiotem dalszych konsultacji członków Komitetu Sterującego oraz kierownictwa projektu.
 


powrót