Czy Polacy popierają zwiększenie nakładów na szkolnictwo wyższe? 2011-07-11
Znamy wyniki pierwszej fali badania OMNIBUS zrealizowanego w ramach konsultacji społecznych projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

W pierwszej turze badania zadano cztery pytania. Respondenci odpowiadali m.in. na pytanie czy zgodziliby się na przeznaczenie większej puli środków budżetowych na rozwój nauki i szkolnictwa wyższego, kosztem innych obszarów typu opieka zdrowotna, policja, wojsko.

Mieszkańcy Warszawy częściej niż mieszkańcy innych regionów kraju opowiadali się za zwiększeniem środków z budżetu państwa na rozwój nauki i szkolnictwa wyższego. 
Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badania.


załączniki: 
powrót