Unieważnienie postępowania na zakup, dostawę i montaż mebli dla Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2011-07-05
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie informuje, że w dniu 13 czerwca 2011 r. zostało unieważnione postępowanie, wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem był: Zakup, dostawa i montaż mebli dla UKSW w Warszawie na potrzeby Projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”.

Załącznik:


załączniki: 
powrót