Kariera absolwenta pod kontrolą 2011-06-14
Informacje o miejscu pracy, zarobkach, umowach czy okresie bezrobocia to dane, które udostępni ZUS na potrzeby badań nad ewaluacją kariery absolwentów poszczególnych uczelni.

Informacje o miejscu pracy, zarobkach, umowach czy okresie bezrobocia to dane, które udostępni ZUS na potrzeby badań nad ewaluacją kariery absolwentów poszczególnych uczelni.

Uniwersytet Warszawski wraz z Instytutem Badań Edukacyjnych pracuje nad nową metodą monitoringu rozwoju zawodowego absolwenta. Kluczowym elementem przeprowadzanych analiz mają być dane udostępnianie przez ZUS.

Zdaniem Mikołaja Jasińskiego, szefa Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia UW, zestawienie informacji, jakimi dysponują uczelnie oraz ZUS pozwoli na wskazanie m.in. w jakich branżach pracują absolwenci poszczególnych kierunków czy jak zmieniła się wysokość ich pensji.

Nowa metoda badawcza ma być odpowiedzią na obowiązek sprawdzania losów absolwentów, jaki nakłada na władze uczelni ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym.

– Naszym celem jest stworzenie dobrej, przejrzystej i niedrogiej metodologii badania losów absolwentów, która będzie zaproponowana do wykorzystania przez inne uczelnie – mówi „Rz" dr Agnieszka Chłoń-Domińczak, szefowa zespołu rynku pracy w IBE.

www.rp.pl


powrót