Ministerstwo docenia doktorantów 2011-06-14
Zgodnie z zapowiedzią minister Barbary Kudryckiej nowa ustawa o szkolnictwie wyższym przyniesie doktorantom więcej udogodnień. Szanse na wyższe stypendia ma nawet 30 proc. osób na studiach doktoranckich.

Zgodnie z zapowiedzią minister Barbary Kudryckiej nowa ustawa o szkolnictwie wyższym przyniesie doktorantom więcej udogodnień. Szanse na wyższe stypendia ma nawet 30 proc. osób na studiach doktoranckich.

W trakcie piątkowej konferencji (10.06) zorganizowanej przez Porozumienie Doktorantów i Krajową Reprezentację Doktorantów, Minister Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przypomniała, że nie mniej niż 20 proc. kwot przeznaczonych na finansowanie badań naukowych zostanie przyznana na projekt młodych naukowców, w tym doktorantów.

Nowa ustawa przyniesie także zmianę w systemie przyznawania stypendiów i dodatkowe ulgi. Doktoranci otrzymują 51 proc. zniżkę na przejazdy komunikacją miejską oraz będą mogli ubiegać się o kilka stypendiów na raz.

- Obecnie wprowadziliśmy zasadę, że można łączyć wszystkie podstawy do uzyskania stypendiów. Czyli można mieć stypendium doktoranckie, doktorskie i inne nagrody – wyjaśniła Barbara Kudrycka, Minister Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Zaznaczyła, że chodzi tu o stypendia motywacyjne.

W dalszych planach związanych z rozwojem konkurencyjności studiów doktoranckich znalazł się także pomysł objęcia studiów trzeciego stopnia programem współpracy zagranicznej, Erasmus.

www.pap.pl


powrót