Spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych 2011-06-13
19 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego odbyło się spotkanie organizatorów projektu „Akademickie Mazowsze 2030” z przedstawicielami władz samorządowych Warszawy i Mazowsza.

19 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego odbyło się spotkanie organizatorów projektu „Akademickie Mazowsze 2030” z przedstawicielami władz samorządowych Warszawy i Mazowsza.  
Celem spotkania było przedstawienie głównych założeń i planowanych rezultatów projektu oraz zachęcenie władz samorządowych do aktywnego uczestnictwa w nim.
- Wyniki projektu „Akademickie Mazowsze 2030” będą przydatne dla władz samorządowych. Będziecie mogli Państwo wykorzystać je do swoich prac związanych z aktualizacją dokumentów strategicznych dotyczących funkcjonowania szkolnictwa wyższego na terenie województwa mazowieckiego oraz powiązań tego szkolnictwa ze szkołami podstawowymi i średnimi. – powiedział Piotr Kubica, przewodniczący Komitetu Sterującego projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.
Przedstawiciele projektu zaprezentowali również możliwe obszary współpracy z władzami samorządowymi przy realizacji projektu. Zaprosili również przedstawicieli samorządu mazowieckiego do uczestnictwa w badaniu Delphi.
- W ramach projektu przeprowadzamy badanie Delphi. Badanie ma na celu opracowanie potencjalnych scenariuszy rozwoju szkolnictwa wyższego w Warszawie i na Mazowszu. Zapraszamy Państwa, jako interesariuszy tego projektu, do uczestnictwa. Zależy nam na poznaniu Państwa opinii na temat zagadnień podejmowanych w projekcie. – powiedział prof. Romuald Kotowski, członek panelu top-ekspertów,  Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych.


powrót