„Absolwent idealny, kto bliżej pracy?” – panel dyskusyjny 2011-06-02
16 czerwca 2011 roku o godzinie 13.00 w Polsko – Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych rozpocznie się panel dyskusyjny pt. „Absolwent idealny, kto bliżej pracy?”. To pierwsza tego typu otwarta dyskusja między pracodawcami a środowiskiem naukowym zorganizowana w ramach projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

16 czerwca 2011 roku o godzinie 13.00 w Polsko – Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych rozpocznie się panel dyskusyjny pt. „Absolwent idealny, kto bliżej pracy?”. To pierwsza tego typu otwarta dyskusja między pracodawcami a środowiskiem naukowym zorganizowana w ramach projektu „Akademickie Mazowsze 2030”. 

Uczestnicy panelu – przedstawiciele firm oraz przedstawiciele środowiska akademickiego, wspólnie opracują dokument określający pożądany model absolwenta z punkty widzenia aktualnych wymogów rynku pracy oraz cechy absolwenta, które będą istotne
w perspektywie najbliższych 5 lat.

Wyniki debaty będą przydatne dla studentów i licealistów. Pomogą im odkryć, jakie cechy
i umiejętności pozwolą skutecznie konkurować na zmieniającym się rynku pracy. Będą pomocne w planowaniu ścieżek rozwoju, wyboru kariery zawodowej, etc.
Gośćmy honorowymi wydarzenia będą przedstawiciele władz samorządowych oraz administracji rządowej.

Panel odbędzie się podczas Targów Pracy ICT organizowanych przez Polsko – Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych. Targi te są częścią projektu „Uczelnia bliżej biznesu – Absolwent bliżej pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na temat debaty dostępne jest na stronie:
http://www.kariera.pjwstk.edu.pl


powrót