Raport z analiz SWOT i PEST 2011-05-31
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami analiz SWOT i PEST zrealizowanych w ramach Działania 3 projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami analiz SWOT i PEST zrealizowanych w ramach Działania 3 projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.  Prace nad analizą SWOT i PEST realizowane były przez cztery panele tematyczne („Strategiczne kierunki kształcenia”, „Model absolwenta”, „Model uczelni”, „Budowa powiązań z otoczeniem gospodarczym”) oraz panel top-ekspertów.

Eksperci określili najważniejsze czynniki zewnętrzne wpływające na rozwój i funkcjonowanie uczelni wyższych. Określili także mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia dla wypracowanych modeli organizacji szkół wyższych. 
Raport opracowany został przez Akademię Leona Koźmińskiego odpowiedzialną za realizację zadań w ramach Działania 3.  
Dokument przedstawiający wyniki analiz SWOT i PEST dostępny jest w zakładce – Rezultaty projektu.


powrót