Wracają egzaminy wstępne na studia 2011-05-16
Od 1 października władze uczelni będą mogły przeprowadzić wewnętrzne egzaminy wstępne na studia. Reforma szkolnictwa wyższego to atrakcyjne rozwiązanie zwłaszcza w przypadku kierunków, wymagających dodatkowych umiejętności od przyszłych studentów.

Od 1 października władze uczelni będą mogły przeprowadzić wewnętrzne egzaminy wstępne na studia. Reforma szkolnictwa wyższego to atrakcyjne rozwiązanie zwłaszcza
w przypadku kierunków, wymagających dodatkowych umiejętności od przyszłych studentów.

Jedynym ograniczeniem nałożonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest dobór zagadnień poruszanych na dodatkowych egzaminach. Zgodnie z reformą nie mogą one pokrywać się z listą przedmiotów zdawanych na maturze. Egzaminy wstępne będą zatem musiały dotyczyć tematów bardziej szczegółowych, jak na przykład geografia polityczna przy ubieganiu się o przyjęcie na politologię.

Do tej pory, aby wprowadzić jeszcze jeden element rekrutacji w postaci egzaminów organizowanych przez daną uczelnie, niezbędna była zgoda ministra.

Od 1 października 2011 władze uczelni, aby przeprowadzić dodatkowy sprawdzian muszą przyjąć uchwałę, określającą warunki rekrutacji na lata 2012 - 2013. Na jej zatwierdzenie mają czas do końca maja.

Źródło: www.dziennik.pl


powrót