Uczelnia ze statusem KNOW 2011-05-16
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło projekt, w którym wyjaśnia, które uczelnie mogą ubiegać się o status Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących (KNOW).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło projekt, w którym wyjaśnia, które uczelnie mogą ubiegać się o status Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących (KNOW).

Projekt MNiSW zakłada stworzenie elitarnych ośrodków naukowych, które przez pięć lat będą otrzymywały od państwa dofinansowanie w postaci ok. 10 mln zł rocznie, na badania naukowe, wynagrodzenia dla naukowców czy stypendia.

KNOW zostaną wyłonione w konkursie, do którego mogą przystąpić wydziały, instytuty, centra naukowe, które m.in. uzyskały najwyższą ocenę badań naukowych, nadają stopnie naukowe, prowadzą studia doktoranckie oraz współpracują z przedsiębiorcami.

– Wyraźnie zaznaczamy, że o nadanie statusu KNOW będą mogły się ubiegać jednostki
i centra naukowe o największym potencjale badawczym, których pracownicy już mają osiągnięcia naukowe i ambitne plany badawcze – mówi Bartosz Loba, rzecznik prasowy MNiSW.

Kryteria konkursu są uzależnione od profilu naukowego. Przy kierunkach ścisłych, jak medycyna, będą brane pod uwagę patenty i wynalazki. W przypadku kierunków humanistycznych oceniana będzie liczba pracowników-redaktorów czasopism naukowych ujętych w bazie European Reference Index for the Humanities.  A wnioski z dziedziny sztuki analizowane będą w kontekście występów solistów oraz ról pierwszoplanowych w filmach.

Źródło: www.rp.pl


powrót