Monitoring kariery absolwenta 2011-04-27
Zgodnie z obowiązującą od października ustawą o szkolnictwie wyższym, uczelnie maja obowiązek monitorowania przebiegu ścieżki kariery ich absolwentów. Nowy przepis ma pomóc w dostosowywaniu programu kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Zgodnie z obowiązującą od października ustawą o szkolnictwie wyższym, uczelnie maja obowiązek monitorowania przebiegu ścieżki kariery ich absolwentów. Nowy przepis ma pomóc
w dostosowywaniu programu kształcenia do potrzeb rynku pracy.

– Takie badania służą współpracy uczelni z pracodawcami. Studenci mogą na przykład wskazywać, jakie umiejętności zdobyte na uczelni okazały się przydatne – ocenia dr Jacek Męcina z Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Męcina podkreśla jednak, że wiarygodne badanie musi być przeprowadzone na dużej grupie osób, a to nie należy do najłatwiejszych zadań.

Jacek Przygodzki, rzecznik Uniwersytetu Wrocławskiego, wspomina o założeniu stowarzyszenia absolwentów lub wprowadzeniu kart absolwenta, które ułatwiałyby proces monitorowania kariery byłego studenta.  Karta umożliwiałaby korzystanie ze zniżek na usługi czy wskazane produkty,
a w zamian uczelnia otrzymywałaby dane kontaktowe absolwenta.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje w ustawie, że dane należy zbierać
"w szczególności po trzech i pięciu latach od dnia ukończenia studiów". – Określamy minimalną częstotliwość, a uczelnie mogą dokonywać badań częściej. Co roku i nawet zaraz po zakończeniu studiów. I na taką praktykę liczymy – wyjaśnia Bartosz Loba, rzecznik MNiSW.
Źródło: www.rp.pl


powrót