Pierwsze posiedzenie Rady Programowej 2011-05-11
28 kwietnia 2011 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowej projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

Gospodarzem spotkania był Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik. – Witam rektorów i prorektorów uczelni biorących udział w projekcie. „Akademickie Mazowsze 2030” ma na celu określenie kilku scenariuszy rozwoju szkolnictwa wyższego w Warszawie i na Mazowszu w perspektywie najbliższych 20 lat. Eksperci projektu przedstawią nam dzisiaj główne założenia oraz wyniki dotychczasowych prac projektowych. – powiedział prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik. 
Uczestnicy spotkania zapoznali się z projektem „Akademickie Mazowsze 2030” oraz zakładanymi celami. – To pierwszy tego typu projekt foresight w Polsce stworzony przez szkoły wyższe, angażujący środowiska naukowe, biznesowe, samorządowe oraz studenckie. Realizacja projektu zakłada przygotowanie trzech scenariuszy określających przyszłość szkół wyższych Warszawy i Mazowsza w perspektywie 2030 roku. – powiedziała prof. Janina Jóźwiak, Lider Merytoryczna projektu.  
- Chcemy wskazać decydentom różnego szczebla, władzom uczelni, władzom samorządowym oraz władzom administracji rządowej, w jakim kierunku powinny rozwijać się uczelnie, żeby zaoferowały jak największą wartość dodaną dla gospodarki. – dodał Mariusz Wielec, kierownik projektu.  
Liderzy i moderatorzy poszczególnych paneli eksperckich przedstawili wyniki dotychczasowych prac. – Ostatnie prace paneli tematycznych dotyczyły opracowania tez do badania Delphi. Dla wypracowanych wcześniej modeli przyszłego funkcjonowania szkół wyższych, opracowaliśmy kilka prognoz prawdopodobnego rozwoju wydarzeń w dłuższej perspektywie czasowej. – powiedział dr Rafał Stefański, moderator panelu „Model Uczelni”.
Poza gospodarzem spotkania, w posiedzeniu udział wzięli rektorzy: prof. dr hab. Alojzy Szymański, Jego Magnificencja Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, prof. dr hab. Marek Bryx, Prorektor Szkoły Głównej Handlowej, prof. dr hab. Dorota Dobija, Prorektor Akademii Leona Koźmińskiego, prof. dr hab. Tadeusz Klimski, Prorektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Przebieg projektu i wyniki dotychczasowych prac przedstawili: prof. dr hab. Janina Jóźwiak, Lider Merytoryczna Projektu, Mariusz Wielec, Kierownik Projektu, prof. dr hab. Krzysztof Dołowy, Lider panelu „Model absolwenta”, dr Rafał Stefański, Moderator panelu „Model uczelni”, dr hab. Stanisław Łobejko, Moderator panelu „Strategiczne kierunki kształcenia”, Anna Kozińska, Lider panelu „Budowa powiązań z otoczeniem gospodarczym”.

Rada Programowa projektu „Akademickie Mazowsze 2030” to zespół przedstawicieli warszawskich i mazowieckich szkół wyższych, w tym przedstawicieli Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich. Zadaniem zespołu jest akceptacja rezultatów i wyników wypracowanych w ramach projektu. 


powrót