Spotkanie Komitetu Sterującego 2011-05-11
21 kwietnia 2011 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

Głównym punktem posiedzenia było omówienie przebiegu badania Delphi realizowanego w ramach projektu. Uczestnicy projektu zapoznali się z harmonogramem prac oraz poszczególnymi etapami realizacji badania.

W dniach od 27 kwietnia do 6 maja br. przeprowadzone zostanie badanie pilotażowe wśród osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu „Akademickie Mazowsze 2030”. Następnie do 13 maja kierownictwo projektu przeanalizuje wyniki pilotażu oraz doprecyzuje pytania do właściwego badania Delphi. – powiedziała Katarzyna Modrzejewska, koordynator projektu, Politechnika Warszawska.  
Badanie składać się będzie z dwóch rund. Pierwsza rozpocznie się w połowie maja br., a jej wyniki znane będą na początku czerwca. Druga runda Delphi planowana jest na połowę czerwca br. Ostateczne wyniki badania przedstawione zostaną w drugiej połowie lipca 2011, w formie raportu końcowego.
Respondentami będą interesariusze projektu, w następującej proporcji:

  • przedstawiciele środowisk wyższych uczelni (pracownicy dydaktyczni lub naukowo-dydaktyczni w tym minimum 60% z tytułem naukowym, stopniem naukowym doktora lub wyższym) – 30% uczestników;
  • studenci – 15% uczestników;
  • przedsiębiorcy – 20% uczestników;
  • pracownicy naukowi instytutów badawczych i instytutów PAN (w tym minimum 60% z tytułem naukowym, stopniem naukowym doktora lub wyższym) – 10% uczestników;
  • przedstawiciele administracji centralnej – 10% uczestników;
  • przedstawiciele administracji samorządowej – 10% uczestników;
  • przedstawiciele innych środowisk – 5% uczestników.

- Eksperci  Delphi będą reprezentować, tj. pracować lub zamieszkiwać teren Warszawy (około 60%) i województwa mazowieckiego (około 40%). Wyjątkiem są grupy ekspertów przedsiębiorców i pracowników instytutów badawczych, gdzie zakłada się, że mogą reprezentować także teren innych województw. Jednak 40% z nich będzie reprezentować Warszawę i Mazowsze. – powiedziała Katarzyna Modrzejewska.

Badanie Delphi zrealizuje firma Homo Homini Sp. z o.o., która została wybrana w drodze zapytania ofertowego.
Spotkanie poprowadził Piotr Kubica, przewodniczący Komitetu Sterującego. Następne posiedzenie zaplanowano na 26 maja br.


powrót