Postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego” dla UKSW 2011-05-05
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie informuje, że w dniu 19.04.2011 r. zostało wszczęte, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest: „Dostawa sprzętu komputerowego” na potrzeby Projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030” Szczegółowe informacje: www.dzp.uksw.edu.pl Otwarcie ofert 31.05.2011 r.


powrót