Wszczęcie, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania przetargowego, na zakup, dostawę i montaż mebli dla UKSW 2011-05-05
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie informuje, że w dniu 04.05.2011 r. zostało wszczęte, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest: Zakup, dostawa i montaż mebli dla UKSW w Warszawie na potrzeby Projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030” Szczegółowe informacje: www.dzp.uksw.edu.pl Otwarcie ofert 16.05.2011 r.


powrót