Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje absolwentów uczelni wyższych Mazowsza wchodzących na rynek pracy 2011-04-27
Nabór do zespołów badawczych do wykonania badania "Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje absolwentów uczelni wyższych Mazowsza wchodzących na rynek pracy"

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ogłasza nabór Zespołów badawczych do
wykonania badania "Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje
absolwentów uczelni wyższych Mazowsza wchodzących na rynek pracy" na potrzeby
projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza "Akademickie
Mazowsze 2030".


załączniki: 
powrót